Algemene Ledenvergadering 26 april 2018

26-04-2018 om 19:00 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering

Vergadering van: Leden PvdA Schiedam

Datum en tijdstip: Donderdag 26 april 2018 vanaf 19:00 uur

Locatie: Bewonersvereniging Zuid, Lelystraat 10, 3114 NK Schiedam

 

  1. 19.00-19.30 uur: Inloop met koffie en thee[1]
  2. 19.30-19.45 uur: Opening, welkom door voorzitter bestuur Pvda Schiedam
  3. 19.45-20.00 uur: Dank aan oude raadsleden/wethouder
  4. 20.00-20.30 uur: Benoeming bestuur afdeling
  5. 20.30-21.00 uur: Kascommissie cijfers 2017 (zie bijlage 1)
  6. 21.00-21.15 uur: Benoeming nieuwe kascommissie
  7. 21.15-22.15 uur: Petra: terugblik op de verkiezingen, nieuwe fractie
  8. 22.15 uur: Rondvraag en sluiting


[1] Koffie en thee worden u door de afdeling aangeboden. Andere drankjes zijn voor eigen rekening.