In Memoriam Cor Bolmers.

Geplaatst op 15-04-2018 om 11:01 uur

In Memoriam Cor Bolmers.

Op 9 april 2018 is oud-wethouder Cor Bolmers overleden. Hij was een geboren en getogen Schiedammer, die als wethouder veel aan de ontwikkeling van onze stad heeft bijgedragen. Dat wethouderschap duurde van 1970 tot 1975 en ging bepaald niet geruisloos voorbij. Cor Bolmers was een man met duidelijke standpunten en hij ging confrontaties nooit uit de weg. Discussies met hem waren niet altijd makkelijk.

Cor was tamelijk onbuigzaam en zou zijn ongelijk niet snel toegeven. Maar de sfeer werd nooit onaangenaam want Cor gunde ieder zijn eigen mening. Meteen na een felle botsing kon je over een ander onderwerp weer een aangenaam gesprek met hem hebben. 

In de eerste vier jaar van zijn wethouderschap boekte hij een aantal concrete resultaten, zoals de realisatie van de plannen “Over de Vesten” en “Het Nieuwe Werk” en de bouw van de Sporthal Margriet die er vooral kwam dankzij Bolmers’ vasthoudendheid.

Cor Bolmers was ook een warm pleitbezorger van de Schiedamse molens, die in zijn tijd nog in haveloze toestand verkeerden.  Hij gaf een groep vrijwilligers alle ruimte waardoor de Vrijheid een eerste opknapbeurt kreeg. Ook bedacht hij een ongebruikelijk financieringsarrangement dat tot snelle restauratie van de Noordmolen leidde. Al voor de oprichting van de Stichting de Schiedamse Molens zette Cor Bolmers daarmee de molens in Schiedam weer op de kaart.

Maar de meeste aandacht ging in die eerste periode toch uit naar de Schiedamse binnenstad, die hard toe was aan een drastische vernieuwing. Dat vroeg om een nieuw bestemmingsplan met nieuwe uitgangspunten over b.v. het aandeel woningwetwoningen en de wenselijkheid van een verkeersdoorbraak. De discussies daarover leidden tot een verwijdering in opvattingen tussen Cor Bolmers en een deel van zijn fractie. Aanvankelijk een klein deel, maar na de verkiezingen van 1974 kwam de PvdA/PPR fractie met 18 zetels in de Raad en onderging bovendien een enorme verjonging, waardoor Cor een groeiende oppositie in eigen kring onder ogen moest zien.

Cor Bolmers was een doener, die van aanpakken hield: van de oppositie kreeg hij eens het verwijt dat hij teveel doordraafde, waarop zijn weerwoord was: ‘Beter doordraven dan helemaal niet draven’.  Dat zijn beleid binnen de fractie soms tot vinnige debatten leidde zag hij niet als een probleem. Dat de afbrokkelende steun de uitvoering van zijn plannen belemmerde hinderde hem des te meer.  

Maar Cor was democraat genoeg om te aanvaarden dat de Raad het laatste woord moest hebben en zag ook in dat voortdurende meningsverschillen met zijn eigen fractie geen basis waren voor slagvaardig beleid. In september 1975 gaf hij de pijp aan Maarten en verliet met opgeheven hoofd en ‘sans rancune’ het politieke toneel. Ik mocht hem als wethouder opvolgen.

Cor hield niet van wachten en dus ook niet van wachtgeld. Al snel was hij bij een bouwbedrijf weer aan de slag. Later leidde hij nog vele jaren de Rotterdamse vestiging van een groot makelaarskantoor.  Na zijn pensionering realiseerde hij in Schiedam nog een aantal projekten als bestuurder van ‘De Vernieuwde Stad’. 

Ondanks zijn verhuizing naar Nieuwerkerk bleef Cor zich op en top Schiedammer voelen en was dan ook zichtbaar ontroerd toen het gemeentebestuur hem de Aleidapenning toekende. Hij bleef zijn Schiedamse kontakten ook onderhouden: zeker de laatste jaren zagen wij elkaar meerdere malen per jaar en Cor bleek dan zowel de lokale als de landelijke politiek nog steeds op de voet te volgen. Hij is de Partij van de Arbeid ook altijd trouw gebleven.

De laatste jaren ging hij gebukt onder een ernstige en ongeneeslijke ziekte die hem regelmatig hevige pijn bezorgde. Maar hij bleef tot het eind toe helder van geest: toen ik een week voor zijn overlijden bij hem op bezoek was had hij een paar scenario’s klaar als antwoord op de verkiezingsuitslag in Rotterdam en Schiedam. Maar de resultaten van de collegevorming zou hij niet meer meemaken….

 

Reinier Scheeres.

Naar het nieuwsoverzicht