Bij de BGS staat de mens centraal

Geplaatst op 27-05-2013 om 19:50 uur

Maandag 27 mei was de raadscommissievergadering "Op afstand de beste.......?"

Hieronder treft u de bijdrage van de Pvda zoals die verwoord is door Sebastiaan vd Vliet.

De PvdA heeft met ontsteltenis kennis genomen van het rapport van de commissie Van de Vondevoort.

Het allerbelangrijkste in deze kwestie zijn de medewerkers van de BGS. De medewerkers van hún BGS. De sociale werkplaats waarin de gemeente de burgers met een arbeidsbeperking  een veilige en zorgzame werkomgeving moet bieden. Ondanks alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd is er gelukkig nog steeds een grote verbondenheid tussen de medewerkers en hun bedrijf. Dit was een bedrijf waarin veel medewerkers het niet altijd makkelijk hebben gehad en waarin lang niet altijd hun belang voorop heeft gestaan. Laat wel duidelijk zijn dat we hierin een onderscheid maken tussen de ‘gewone’ medewerkers en de directie. De directie was verantwoordelijk  voor het ontstaan van de toestand waar de BGS nu inzit.

De impact van de werkwijze van de BGS op die medewerkers is enorm. Vele jaren hebben situaties bestaan die onacceptabel zijn voor de doelgroep: de kwetsbare medewerkers. Dit zijn de medewerkers die het in het reguliere bedrijfsleven niet redden. Ze waren toevertrouwd aan de veilige handen van de overheid.  Juist deze vaak kwetsbare mensen verdienen beter. Juist deze mensen verdienen een werkomgeving waar rekening met hen wordt gehouden. Juist deze mensen verdienen het dat het niet om winst draait. Juist niet bij een bedrijf als de BGS. Helaas was dit lange tijd niet het geval.

Het betreft bij de BGS niet één incident, maar een structurele bedrijfsvoering die verkeerd was. Een paar voorbeelden: Uitsluitend leek het bedrijf te bestaan om winst te maken. De veiligheid van de medewerkers stond op het spel. Er werd weinig gedaan aan persoonlijke ontwikkeling, terwijl een  specifieke begeleiding van de medewerkers vereist was. De volgorde van de wachtlijst werd genegeerd om betere productie te kunnen draaien. Administratieve processen waren er niet of onvoldoende. Er was een zeer sterke hiërarchie, waardoor een bepaalde bedrijfscultuur kon ontstaan.

Samen met een aantal raadsleden hebben we afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan de BGS. Hier hebben we gesproken met de interim-directeur en een werkleider. Het beeld dat werd geschetst bevestigde ons beeld dat we door het onderzoek hebben gekregen over de BGS van de afgelopen jaren.

 

Voorzitter,

De PvdA onderschrijft de conclusies van het rapport. Het onderzoek was gedegen en de conclusies zijn duidelijk. Er zijn haast 200 mensen gehoord, waarbij er ook nog een steekproef is genomen onder werknemers die niet om een gesprek hadden gevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat een stevig onderzoek kon worden gedaan waarbij niet over één nacht ijs is gegaan. 

Naar het nieuwsoverzicht