PvdA trots op de verordening vrij reizen minima

Geplaatst op 09-06-2015 om 20:15 uur

Tijdens de commisievergadering sprak de raad over het collegevoorstel, vrij reizen openbaar vervoer voor de minima. Dit geld kwam beschikbaar vanuit de rijksmiddelen van  staatsecretaris Klijnsma (PvdA) voor intensivering lokaal armoedebeleid.

Serkan Kilickaya zei dat dit plan de inwoners met een laag inkomen veel mogelijkheden biedt om actief deel te nemen aan de samenleving. Want, zei hij, een laag inkomen kan een belemmering zijn voor deelname aan de samenleving en daardoor in een sociaal isolument kunnen komen. Hierdoor  kan men makkelijker naar bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek., maar ook bezoek aan vrienden, winkels en evenementen.

Hij constateerde dat we al een aantal jaren in een crisis zitten. We horen allemaal op het nieuws dat het beter gaat met de economie, maar dat nog niet iedereeen daarvan profiteert. Deze regeling biedt een beetje steun aan mensen die het nodig hebben.

Serkan zei dat de Pvda Schiedam heel veel positieve reacties heeft ontvangen, zowel binnen Schiedam als daarbuiten. Dit om hetzelfde in de eigen gemeenten in te voeren. Schiedam wordt gezien als een inspirerend voorbeeld voor veel lokale vertegenwoordigers. Schiedam kwam hierdoor positief in het landelijk nieuws.

Wel vroeg hij het college om een goed communicatieplan, zodat iedereen goed op de hoogte wordt gebracht hoe men een aanvraag kan indienen..

Hij wenst de Schiedammers die in aan merking komen veel succes.

Naar het nieuwsoverzicht