Commissie vergadering over Het Stedelijk Museum

Geplaatst op 10-06-2015 om 22:03 uur

gaf Petra Zwang namens de PvdA de volgende bijdrage.

Het Stedelijk Museum Schiedam. Daar hebben we het vanavond over. De aanleiding zijn de grote financiële problemen van het museum. Het is tijd voor een frisse wind binnen het
museum. De gemeenteraad en de Schiedammers moeten vertrouwen hebben in het
definitieve herstelplan. Een herstelplan voor een museum dat van alle
Schiedammers is. Die erop vertrouwen dat de extra inzet het waard is. En daar
ontbreekt het nog aan. Het museum en de Schiedammers zijn vreemden voor elkaar
geworden. Inzet op marketing, communicatie is noodzakelijk. Immers, het is in de
afgelopen tijd het museum niet gelukt om zijn naam te verbinden aan eigen
tentoonstellingen zoals de exposities in de grote kerk.

De PvdA is voorzichtig blij met de scenario's zoals beschreven in het collegevoorstel. Het
zal geen verrassing zijn dat onze voorkeur uitgaat naar
het voerde scenario:  partnerschap. Wel met een aantal kritische vragen en opmerkingen.

Zo vraagt de PvdA zich af of de huidige beschrijving van partnerschap voldoende richting geeft om een verandering in gang te zetten. Hoe kan het scenario bijdragen aan een museum dat van alle Schiedammers is, en Schiedammers het als hun museum beschouwen. Want niet de kunst is elitair, is niet toegankelijk en het vraagt dus meer creativiteit om dit over te brengen.
De PvdA vraagt zich af welke mogelijkheden het museum en het college zien om de historische collectie weer een toegankelijke plek in de stad te geven.
Er moet een balans gevonden worden in de mate van beleidsvrijheid
die het museum krijgt en beleidsinterventies die vanuit de raad en het college
opgelegd worden. En tegen welke kosten?
In partnerschap worden een aantal factoren genoemd die buiten de invloedssfeer van museum liggen. Als daar het accent van het herstelplan op ligt, komt het niet goed. Verder mist de PvdA het samenwerken met partners in bredere zin, nu oriënteert  het zich alleen in locale zin, binnen kunstsector en in het herstelplan een lijst met
samenwerkingspartnerswaar wel eens een project mee uitgevoerd is. Bij
samenwerken ligt het accent op doelmatig en efficiënt.

Er ligt een financiële paragraaf. De extra financieren bedragen 1.1 miljoen euro voor de
komende zes jaar. Een deel daarvan betreft frictiekosten, kan de gemeente daar
niet een helpende hand bieden door zijn netwerk in te zetten, b.v. bij het
begeleiden naar ander werk. Dat zou een serieuze vermindering van het totale
bedrag kunnen betekenen.
Er wordt gesproken over op korte termijn een financiële impuls van 50 %, hebben wij correct begrepen dat, voor er zelfs maar een goedgekeurd plan ligt, al €170.000 zonder enige voorwaarden, wordt uitbetaald. Dit naast de reeds €450.000 uit betaalde lening.
Welke urgentie er is bij het nu overmaken, is men weer in geldnood.
Veel Veranderingen zijn nodig, want als het museum blijft doen wat het nu doet voeren we dit gesprek volgend jaar weer.

Naar het nieuwsoverzicht