Stel je kandidaat voor de gemeenteraad vanaf 2014

Geplaatst op 01-06-2013 om 22:14 uur

Maart 2014 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer je lid bent van de PvdA en woont in Schiedam, kan je je kandidaat stellen voor de gemeenteraad 2014-2018. In dit artikel treft u de definitieve profielschets voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 1 september 2013 kandidaat stellen door middel van het insturen van een motivatiebrief. Een bereidverklaring en verklaring zal kandidaten worden toegestuurd zodra hun motivatiebrief ontvangen is. Beide documenten dienen uiterlijk 8 september 2013 ondertekend aan de secretaris te zijn geretourneerd.
Indien een kandidaat niet uiterlijk 8 september 2013 de benodigde documenten heeft geretourneerd of niet uiterlijk 1 september 2013 diens kandidatuur heeft ingestuurd, zal diens kandidatuur niet ter behandeling worden genomen. Geïnteresseerden wordt aangeraden hun motivatiebrief tijdig in te sturen.

Profielschets: Inleiding

 

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zoekt de PvdA kandidaten, die instaat zijn het gedachtengoed van de PvdA in Schiedam op een goede manier kunnen realiseren.  Dat betekent dat er binnen de fractie een breed en evenwichtig spectrum van kwaliteiten aanwezig moet zijn.

 

Opbouw

 

Deze functieomschrijving is van toepassing op alle kandidaten. Voor zover lijsttrekker, fractievoorzitterschap of wethouders kandidatuur extra kwaliteiten vereisen worden deze apart gemeld. Hierbij wordt de complexiteit opgebouwd van raadslid, via fractievoorzitter, naar wethouder tot lijsttrekker.

 

Basis voor een ieder

 

Onderschrijft het beginselprogramma van de PvdA

Onderschrijft  het verkiezingsprogramma van de afdeling PvdA Schiedam

 

 

De fractie is een afspiegeling van de Schiedamse bevolking, jong-oud, vrouw-man, autochtoon-allochtoon, verschil in opleiding.

De fractie moet bestaan uit een mix van generalisten en specialisten.

Heeft inzicht in (of de bereidheid tot het leren van) bestuurlijke processen.

Heeft gevoel voor politieke verhoudingen maar ook voor de samenleving en kan in een team functioneren.

Kan zich schriftelijk en mondeling vlot en overtuigend uitdrukken.

Kan goed luisteren en zich verplaatsen in de Schiedamse burger.

Is samenwerkingsgericht, kan verbindingen tot stand brengen.

Heeft voldoende “verankering” in de stad of is bereid daarin te investeren.

Heeft voldoende tijd om zijn functie volwaardig uit te kunnen voeren.

Is flexibel en heeft hart voor de stad.

Is zich bewust wat er van een PvdA raadslid verlangd wordt.

Is instaat om proactief op bestuurlijke en politieke veranderingen in te spelen.

Is instaat om op alle niveaus met burgers te communiceren.

Is instaat om wensen van burgers te vertalen in bestuurlijke voorstellen.

Is instaat om burgers gemeentebeleid te verduidelijken.

 

Fractievoorzitter

 

Het voorgaande en:

Heeft een helicopterview

Heeft leidinggevende capaciteiten

Is in staat op tenminste HBO niveau te functioneren

Is instaat tot proces- en voortgangsbewaking

Is een teambuilder 

 

Wethouder

 

Is instaat leiding / sturing te geven aan een complexe organisatie.

Weet de rol van eerste vertegenwoordiger van de PvdA in/bij het gemeentelijk apparaat vorm te geven.

 

Specifieke kennisgebieden van een wethouder     

 

Heeft kennis van

 

Algemene bestuurlijke zaken

Financiën

WMO

Sport

Maatschappelijke organisaties

Ruimtelijke Ordening / Volkshuisvesting Mobiliteit

Milieu

Onderwijs

Integratie

Heeft inzicht en verstand van economie

 

Naar het nieuwsoverzicht