Bijdrage commissie vanavond over armoedebeleid

Geplaatst op 24-05-2016 om 22:33 uur

De PvdA is overwegend positief over de beleidsnotitie en het raadsvoorstel Armoedebeleid. Dit zei Petra Zwang namens de PvdA tijdens commissievergadering vanavond.mBlij dat er aandacht is voor de preventieve aspecten, zoals lessen in omgaan met geld voor kinderen en jongeren. Het lijkt eenvoudig maar wij waarderen het enorm dat cliënten nu daadwerkelijk maar een keer gegevens hoeven aan te leveren. 

 Pvda juicht toe dat er een beweging op gang gebracht wordt  van zorgen voor naar zorgen dat.  De uitdaging is de balans te vinden tussen zorgen dat, inzetten eigen kracht en helpen. Onder het mom van eigen kracht aan je lot overlaten tot alles uit handen nemen van de client. Nu al krijgen wij soms signalen vanuit de stad dat wijkteams wel heel erg op eigen kracht sturen, waar soms helpen meer op zijn plaats is. Hoe gaat de wethouder deze ontwikkeling monitoren. 

 De voucher, die bewoners kunnen krijgen moet echter nog meer bekend wrden. Goed dat een van de actiepunten het promoten van de voucher is. Want hoewel in de beantwoording van de raadsvragen het college antwoordt dat de voucher onder de scholen en in de wijken bekend zijn, spreken wij leerkrachten, ouders en medezeggenschapsraden die er nog nooit van gehoord hebben. 

 Dat brengt ons naar ons volgende punt. Maatwerk. En aandacht voor Life Events, die immers een belangrijke rol spelen in de context van de armoede.  Wij juichen dat enorm toe, maar missen dit in de uitwerking. Wij vragen de wethouder oog te houden voor de verscheidenheid van de cliënten, die ook om een andere aanpak vragen. Denk aan kleine ondernemers wiens bedrijf failliet is gegaan.  

Tot slot vroeg Petra Zwang aandacht voor de ouderen. Alhoewel het CPB aangeeft dat AOW hoger is dan een bijstandsuitkering, hebben zij soms ook hogere kosten oa als gevolg van het stapeleffect. Wij krijgen signalen dat zij bv niet kunnen deelnemen aan visiteclubs omdat daar een eigen bijdrage voor gevraagd wordt. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om op te lossen. 

Naar het nieuwsoverzicht