Pvda oproep Woonplus om STEP regeling te benutten

Geplaatst op 08-07-2016 om 21:40 uur

Met de onderstaande brief kunt u eenvoudig de corporatie vragen om gebruik te maken van een subsidieregeling waardoor uw energielasten omlaag gaan en uw wooncomfort toeneemt.

Wanneer u op de Voorwaarts button op de homepage drukt, kunt u de brief downloaden. 

 

VERZOEK OM GEBRUIK TE MAKEN VAN

DE STEP-REGELING

 

Schiedam, juli 2016

 

Geachte directeur/bestuurder van Woonplus,

 

Onlangs is de STEP-regeling vernieuwd. Die regeling is bedoeld om woningcorporaties te stimuleren om bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken. Voor woningcorporaties is ruim € 300 miljoen beschikbaar.

 

In 2013 is het Energieakkoord gesloten; er is ook een Convenant Energiebesparing ondertekend. Zo zijn doelstellingen afgesproken om energie te besparen en o.a. woningen te verduurzamen. Met het oog op de klimaatontwikkeling, op het voortbestaan van deze aarde, op de toekomst van de mensheid!

 

Prachtige doelstellingen maar men kan er ook heel praktisch naar kijken: wanneer de verhuurder de woning verduurzaamt, dan kan mijn energierekening omlaag en wordt mijn huurwoning er comfortabeler op.

 

Kortom: als huurder van één van uw woningen verzoek ik u gebruik te maken van de STEP-regeling.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Handtekening:       …………………………………………..

 

Naam:             …………………………………………..

Straat:             …………………………………………..

Huisnummer:  …………

Postcode:        ……………….

Woonplaats:   SCHIEDAM

 

Deze voorbeeldbrief is specifiek bestemd voor Woonplus maar ook te gebruiken voor andere woningcorporaties. Na downloaden (,printen) en invullen kunt u deze brief mailen of per post toezenden aan uw woningcorporatie.

Voor Woonplus:

PER POST                                                                         PER MAIL:

 

Woonplus Schiedam                  wps@woonplus.nl

Postbus 25

3100 AA Schiedam

 

 

Deze voorbeeldbrief is opgesteld door de PvdA Schiedam!

Naar het nieuwsoverzicht