Hallo, ABBA is uit elkaar.

01-02-2015 om 14:42 uur

Opinie-artikel van Mario Stam over het nut van de provincie

Het Congres

01-02-2015 om 14:29 uur

Twee weken geleden was het partijcongres van de PvdA, namens de afdeling Schiedam waren Louis Plas en Monique Verweijmeren afgevaardigd. Hier hun verslag,

Vragen over vergrijzing personeelsbestand

11-01-2015 om 13:24 uur

De PvdA-fractie heeft bij monde van het raadslid Kilickaya schriftelijke vragen gesteld in verband met de vergrijzing van het personeelsbestand. Klik op 'lees verder' voor de vragen.

Wij wensen u een sociaal en gelukkig 2015

30-12-2014 om 19:42 uur

PvdA wenst u een sterk en sociaal 2015

BEELDVORMING

27-12-2014 om 11:59 uur

Volgens een nu door ex burgemeester Wilma Verver van Schiedam breed uitgevent media offensief heeft zij gelijk gekregen in haar procedure tegen BING. DAT IS NIET WAAR!!!

Stand van zaken overvolle afvalcontainers

20-12-2014 om 23:04 uur

Tijdens de laatste commissievergadering heeft de PvdA-fractie aandacht gevraagd voor overvolle afvalcontainers in Schiedam. Klik op 'lees verder' voor onze inbreng.

PvdA wil vuurwerkbrillen voor kinderen

09-12-2014 om 19:34 uur

De PvdA wil dat het college vuurwerkbrillen verstrekt aan basisscholieren om hen te beschermen tijdens oud en nieuw.

Begroting van Schiedam voor 2015 aangenomen

15-11-2014 om 11:50 uur

Donderdag 13 november heeft de raad van Schiedam de begroting voor 2015 aangenomen. Lees verder voor de inbreng van fractievoorzitter Peter Groeneweg.

Bioscoop op Schieveste komt er!

28-10-2014 om 21:51 uur

Dinsdag 28 oktober nam de raad van Schiedam het besluit om in te stemmen met de verkoop van de grond onder Schieveste fase 5 ter realisering van onder andere het nieuwe bioscoopcomplex.

Nieuwe Voorwaarts is uit

07-09-2014 om 09:55 uur

Het septembernummer van de Voowaarts, afdelingsblad van de PvdA Schiedam is uit. Klik op de button in de rechterkolom om deze te downlaoaden.

... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22