"Illegale" werknemers bij de BGS

Geplaatst op 11-06-2013 om 12:32 uur

De gemeente Schiedam heeft een boete van de arbeidsinspectie opgelegd gekregen vanwege het in de zomer van 2011 tijdelijk inhuren van medewerkers van Bulgaarse afkomst waarvan de vereiste documenten niet in orde waren. Deze boete is opgelegd aan de Berckenrode Groep Schiedam (BGS) dat een uitzendbureau had ingehuurd om deze medewerkers in te kunnen zetten bij werkzaamheden van het bedrijf.

De Partij van de Arbeid vindt het een ernstige zaak wanneer onder verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam medewerkers van Bulgaarse afkomst zonder geldige titel werkzaamheden hebben verricht. De PvdA pleit al jarenlang voor zorgvuldigheid ten aanzien van werknemers uit Midden- en Oost-Europa.

Een bijzonderheid bij deze kwestie is dat de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, mevrouw Necla Yerlikaya, werkzaam was bij het uitzendbureau dat tussen de BGS en de Bulgaarse medewerkers heeft bemiddeld. Over deze kwestie is een aantal misverstanden ontstaan, waarvan de PvdA vindt dat deze uit de wereld moeten worden geholpen.

Nadat mevrouw Yerlikaya, als werknemer van het uitzendbureau, in juli 2012 voor het eerst vernam dat de arbeidsinspectie onderzoek verrichtte naar het inzetten van deze Bulgaarse medewerkers, heeft zij toenmalig burgemeester Leemhuis, verantwoordelijk wethouder Stam en haar fractie hierover geïnformeerd. Het presidium van de gemeenteraad, waarin alle fractievoorzitters zitting hebben, is in januari 2013 op de hoogte gesteld.

Mevrouw Yerlikaya heeft duidelijk gemaakt geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij het aantrekken van deze Bulgaarse werknemers en verrast te zijn dat de juridische status van deze medewerkers niet op orde was. Voorts heeft zij benadrukt geheel afzijdig te zullen blijven van de afwikkeling van deze kwestie. Om zelfs maar elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, heeft zij zich als gemeenteraadslid afzijdig gehouden van eventuele vervolgstappen, ook in het bredere onderzoek naar de BGS dat de gemeente heeft ingesteld.

In goed overleg tussen burgemeester Lamers en mevrouw Yerlikaya is besloten nog niet eerder naar buiten te treden, totdat een nader onderzoek naar de gevolgde procedures duidelijkheid zou verschaffen.

Vice-voorzitter Sebastiaan van der Vliet is door de fractie aangewezen als woordvoerder omtrent de kwesties rond de BGS en ook bij dit dossier. Van der Vliet: “Voor Necla is het een nare zaak dat deze kwestie voor haar als werknemer van het uitzendbureau zo dichtbij komt. Voor de Partij van de Arbeid is het echter vooral onverkwikkelijk dat de situatie met de Bulgaren kon ontstaan. De problematiek rond medewerkers uit Midden- en Oost-Europa krijgt al jarenlang veel kritische aandacht van onze partij. Hierin mag de gemeente niet lichtzinnig opereren.”

Naar het nieuwsoverzicht