Glas: hard een update; Er is een sociaal plan !

Geplaatst op 15-03-2017 om 21:05 uur

"Deze week was er het nieuwsbericht dat de acties bij de glasfabriek hebben geleid tot overeenstemming over een Sociaal Plan. De vestiging in Schiedam gaat -helaas- wel dicht maar voor de werknemers is een beter resultaat bereikt dan zonder stakingsactie van personeel en vakbonden in het verschiet lag. PvdA-fractievoorzitter Peter Groeneweg heeft inmiddels een bedankje gestuurd aan de tien fracties die mede-ondertekenaar wilden zijn van zijn artikel ter ondersteuning van de actievoerders. Dat waren -naast de PvdA- SP, fractie Malkoc, GroenLinks, fractie Janssen, Leefbaar, AOV, D66, GBS CDA en PS.

 

Hij schrijft de tien fractievoorzitters: "We zullen nooit weten of en hoe het artikel "Glas: hard!" heeft bijgedragen aan het onderhandelingsresultaat voor de glasfabriek-werknemers. Ons past bescheidenheid! Maar ik weet in elk geval dat het een steun in de rug was voor de actievoerders en onderhandelaars. Net als de bezoekjes aan de actietent die door sommigen zijn ondernomen. Ik wil jullie in elk geval danken voor de steun en mede-ondertekening van het artikel! En voor het re-tweeten en plaatsen van het artikel op eigen websites en FB-pagina's."

 

Voor vele gezinnen in Schiedam en omgeving breken zware tijden aan want velen zullen ander werk moeten vinden, in een andere sector, een ander vak. Dus er is geen reden voor al te veel vreugde over het onderhandelingsresultaat."

  

 

Glas: hard!

De beslissing over de toekomst van de Schiedamse glasfabriek is ver weg genomen en lijkt moeilijk terug te draaien. Argumenten doen er blijkbaar niet meer toe: of het nu gaat om lagere lonen in Oost-Europa, noodzakelijke investeringen of efficiënter concentratie van activiteiten, in Nederland, Europa of mondiaal? Het aanwezige vakmanschap en de positieve winstmarge in de Schiedamse vestiging worden genegeerd.

 

Bij ondernemerschap hoort dat je rekening houdt met medewerkers: veilige werkomstandigheden, een salaris dat past bij de zwaarte, moeilijkheidsgraad en verantwoordelijkheid van het werk, met waardering voor extra inspanningen en ruimte voor ontwikkeling. Dat is geen soft gedoe maar een zakelijke afweging want een bedrijf draait niet alleen op machines en financiering: de factor Arbeid, het menselijk kapitaal, is in vele bedrijfstakken en sectoren te kostbaar om te verspillen. Maar…

 

De echte test op fatsoenlijk ondernemerschap vindt plaats bij het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten en het sluiten van vestigingen. Zijn er mogelijkheden voor werknemers om mee te verhuizen? Wordt er gedacht aan om-, her- of bijscholingskansen voor wie niet mee kan of wil? Is er een Sociaal Plan dat perspectief biedt, ondanks de pijn en onzekerheid van het plotseling verliezen van je baan? Een Sociaal Plan hoort erbij, zeker wanneer er geen sprake is van faillissement. En chantage met een Sociaal Plan is te gek voor woorden. Als de Centrale OR de beslissing tot verplaatsing aanvecht, dan komt er geen Sociaal Plan? Het beste bewijs dat de beslissing tot verplaatsen niet goed te verdedigen is!

 

Een Sociaal Plan is normaal. De norm is NIET: hoe komen we zo goedkoop mogelijk van die werknemers af? MAAR: waar hebben zij die niet mee kunnen of gaan, iets aan om weer een nieuw bestaan op te bouwen, om ook weer vooruit te kunnen. Dat de vakbonden zich daar zorgen over maken: begrijpelijk! Dat de gemeente zich ermee bemoeit: verstandig! Dat de Amerikaanse concerndirectie zich er niets van aan lijkt te trekken: hadden we iets anders verwacht?! Maar van de Nederlandse leiding mag je meer verwachten! Of proberen ze een wit voetje te halen bij de Amerikaanse top?

 

Een leiding die zich sterk maakt en zich tegen het directe, korte termijn financiële voordeel van het concern keert, juist die laat zien dat het hart voor de zaak heeft. Die snapt dat er normale manieren zijn om met medewerkers om te gaan, ook bij verplaatsing van bedrijfsactiviteiten. En de top van O-I zou zo’n verzet moeten waarderen.

 

In onderhandelingen telt namelijk ook mee of je met elkaar verder moet en wil. Als de Nederlandse directie alleen maar netjes en braaf wil doen wat de concerndirectie zegt, dan is dat een teken van zwakte, en zwakte bij glas leidt tot breuk. Kom op, directie! Laat zien wat je waard bent! Niet door mee te waaien met de concerntop maar door te claimen wat minimaal nodig is voor een normaal Sociaal Plan. En benut dan de steun van de vakbonden en ongeruste werknemers om te tonen dat het ernst is!

 

We hebben niet de illusie dat we de sluiting van de Schiedamse vestiging kunnen voorkomen. Het is maar de vraag of er medewerkers uit deze regio mee kunnen verhuizen met de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten. Dat betekent dat er in Schiedam en buurgemeenten voor een aantal gezinnen een moeilijke tijd aanbreekt, qua inkomsten en qua perspectief op ander werk. Tijd voor een persoonlijk of gezamenlijk plan van aanpak om hen weer snel aan werk te helpen. En dat is wel het minste waar de concerndirectie voor over de brug moet komen!

 

En wij? Wat doen en kunnen wij? Steun de inzet van de werknemers en de vakbonden in hun gerechtvaardigde claim: een goed Sociaal Plan! Doe een beroep op iedereen, inclusief het college, om de directie(s) onder druk te zetten! En ga even langs bij de glasfabriek om te tonen dat je ze steunt!

 

De fracties van:

PvdA Schiedam   SP Schiedam   Malkoc   GroenLinks Schiedam

Janssen   Leefbaar Schiedam   AOV Schiedam   D66 Schiedam

GBS   CDA Schiedam   Progressief Schiedam

  

Naar het nieuwsoverzicht