Pvda tegen verkoop Eneco aandelen

Geplaatst op 25-10-2017 om 06:32 uur

Dinsdag 24 oktober was de verkoop van aandelen Eneco in de raad van Schiedam. Doordat de PvdA tegenstemde was de noodzakelijke meerderheid om voor het voornemen om de aandelen te verkopen verdwenen.

Lees hieronder de bijdrage van Petra Zwang tijdens de raadsvergadering:

Voor ons ligt het principebesluit verkopen aandelen Eneco. De PvdA vond dit al een lastig vraagstuk maar het is er niet makkelijker op geworden. 

Zoals tijdens de commissievergadering al gezegd, is de PvdA Schiedam in principe tegen privatiseren. Immers, de geschiedenis van het privatiseren kent vele spijtoptanten. De marktwerking is geen middel tegen alle kwalen!

 

In het geval Eneco zijn drie belangrijke argumenten om te behouden wat er is. Eneco is een bedrijf dat duurzaamheid hoog op de agenda heeft, het staat voor innovatie. En Eneco is een grote werkgever in de regio: zowel de Directie als werknemers vragen ons om niet te verkopen, om werkgelegenheid te behouden.

Duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid waren drie redenen om niet te verkopen maar....... wij hebben ons kritisch uitgelaten over het proces, omdat de principiële keuze vóór of tegen verkoop geen keuze zonder voorwaarden is.

Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar behoud van de aandelen door een meerderheid van de gemeenten. Maar die keuze is niet meer vrij: elke gemeente die al JA heeft gezegd tegen verkoop, beperkt de keuze van de volgende raad.

Het college stelt: Wie nu NEE zegt, die praat straks niet meer mee als het gaat om de voorwaarden voor verkoop. Onze enige reden om ja te zeggen in de raadscommissie was om mee te blijven praten: als verkoop toch al vast ligt, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid nog enigszins geborgd worden?

Ondertussen zijn we anderhalve week verder en hebben wij begrepen dat colleges uit andere steden ontkennen dat een NEE op dit moment betekent dat je buitenspel staat. Dat verandert de zaak!

 Tevens zijn er de perikelen in de Rotterdamse raad over geheime rapporten waar zowel wij als het college geen weet van hadden ten tijde van de bespreking in de raadscommissie. Citaten uit die rapporten zijn in een notitie verwerkt en naar de Rotterdamse gemeenteraad gestuurd ter voorbereiding van het debat. De link hiervoor is vanavond naar alle raadsleden gestuurd. Duidelijk wordt dat de bedragen en getallen waarover gesproken wordt, dividend, omslagrente en verkoopwaarde meer vragen oproepen dan duidelijkheid geven.

 Dat heeft ertoe geleid dat wij onze afweging opnieuw hebben gedaan. Onze conclusie is nu dat wij op dit moment niet kunnen instemmen met het verder onderzoeken van de verkoop van aandelen Eneco..

Naar het nieuwsoverzicht