BEELDVORMING

27-12-2014 om 11:59 uur

Volgens een nu door ex burgemeester Wilma Verver van Schiedam breed uitgevent media offensief heeft zij gelijk gekregen in haar procedure tegen BING. DAT IS NIET WAAR!!!

Stand van zaken overvolle afvalcontainers

20-12-2014 om 23:04 uur

Tijdens de laatste commissievergadering heeft de PvdA-fractie aandacht gevraagd voor overvolle afvalcontainers in Schiedam. Klik op 'lees verder' voor onze inbreng.

PvdA wil vuurwerkbrillen voor kinderen

09-12-2014 om 19:34 uur

De PvdA wil dat het college vuurwerkbrillen verstrekt aan basisscholieren om hen te beschermen tijdens oud en nieuw.

Begroting van Schiedam voor 2015 aangenomen

15-11-2014 om 11:50 uur

Donderdag 13 november heeft de raad van Schiedam de begroting voor 2015 aangenomen. Lees verder voor de inbreng van fractievoorzitter Peter Groeneweg.

Bioscoop op Schieveste komt er!

28-10-2014 om 21:51 uur

Dinsdag 28 oktober nam de raad van Schiedam het besluit om in te stemmen met de verkoop van de grond onder Schieveste fase 5 ter realisering van onder andere het nieuwe bioscoopcomplex.

Nieuwe Voorwaarts is uit

07-09-2014 om 09:55 uur

Het septembernummer van de Voowaarts, afdelingsblad van de PvdA Schiedam is uit. Klik op de button in de rechterkolom om deze te downlaoaden.

Zorgen verkeersveiligheid Broersvest niet weg

06-08-2014 om 19:27 uur

De raadsvragen over de bestrating van de Broersvest zijn inmiddels door het college beantwoord, maar roepen voor de PvdA meer vragen op.

Raadsvragen bestrating Broersvest

28-07-2014 om 21:42 uur

De Pvda raadsleden Groeneweg en Van der Vliet stellen vragen over de herbestrating Broersvest .

Vragen betaalgedrag gemeente Schiedam aan MKB'ers

27-06-2014 om 16:52 uur

De PvdA heeft vragen aan het college gesteld over het laat betalen van rekeningen aan MKB'ers.

Vragen over afvalinzameling

23-06-2014 om 17:48 uur

Ons raadslid Mahmut Erdem heeft vragen gesteld aan het college van B&W over afvalinzameling.

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24