Begroting van Schiedam voor 2015 aangenomen

15-11-2014 om 11:50 uur

Donderdag 13 november heeft de raad van Schiedam de begroting voor 2015 aangenomen. Lees verder voor de inbreng van fractievoorzitter Peter Groeneweg.

Bioscoop op Schieveste komt er!

28-10-2014 om 21:51 uur

Dinsdag 28 oktober nam de raad van Schiedam het besluit om in te stemmen met de verkoop van de grond onder Schieveste fase 5 ter realisering van onder andere het nieuwe bioscoopcomplex.

Nieuwe Voorwaarts is uit

07-09-2014 om 09:55 uur

Het septembernummer van de Voowaarts, afdelingsblad van de PvdA Schiedam is uit. Klik op de button in de rechterkolom om deze te downlaoaden.

Zorgen verkeersveiligheid Broersvest niet weg

06-08-2014 om 19:27 uur

De raadsvragen over de bestrating van de Broersvest zijn inmiddels door het college beantwoord, maar roepen voor de PvdA meer vragen op.

Raadsvragen bestrating Broersvest

28-07-2014 om 21:42 uur

De Pvda raadsleden Groeneweg en Van der Vliet stellen vragen over de herbestrating Broersvest .

Vragen betaalgedrag gemeente Schiedam aan MKB'ers

27-06-2014 om 16:52 uur

De PvdA heeft vragen aan het college gesteld over het laat betalen van rekeningen aan MKB'ers.

Vragen over afvalinzameling

23-06-2014 om 17:48 uur

Ons raadslid Mahmut Erdem heeft vragen gesteld aan het college van B&W over afvalinzameling.

Reactie PvdA op OV

13-05-2014 om 21:47 uur

Er dreigt verder te worden bezuinigd op het openbaar vervoer in Schiedam. De PvdA heeft alternatieven ontwikkeld.

Samen Schiedam vernieuwen

28-04-2014 om 20:06 uur

'Samen Schiedam vernieuwen' is de titel van het bestuursakkoord van de coalitiepartijen D66, PvdA, SP, VVD en CDA.

Schiedam heeft een nieuw college

24-04-2014 om 23:43 uur

Donderdagavond heeft de formateur Jan Hoekema het niewe college gepresenteerd. Namens de PvdA zal Mario Stam in het college zitting nemen.

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24