Pvda steunt aanpak college BGS

Geplaatst op 14-06-2013 om 07:45 uur

Donderdagavond ging het in de raad weer over het onderzoek naar de BGS. De inbreng van de PvdA tijdens de commissievergadering was hierover helder. De PvdA onderschrijft de inhoud van het rapport van de commissie Van de Vondevoort. Juist de werknemers van de BGS verdienen een andere sociale werkplaats. Een sociale werkplaats waar niet alleen gestreefd wordt naar winst maken, maar ook naar ondersteuning en begeleiding van  de medewerkers.

Ook steunen we de aanpak van het college. We vroegen tijdens de commissievergadering naar de vervolgstappen die het college gaat zetten in dit zo belangrijke dossier voor de werknemers van de BGS.

Dit heeft het college inmiddels gedaan. Er is een  cultuurverbeterplan opgesteld en heeft aangegeven de raad zeer regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang.

 De PvdA ondersteunt de aanpak van het college. Wij hopen dat – samen met het fusieproces met andere sociale werkplaatsen – het mogelijk is er weer een sociale werkplaats van te maken. Een sociale werkplaats waar het woord sociaal echt betekenis heeft.

Uiteraard worden we graag op de hoogte gehouden van het vervolg van de acties die het college in dit dossier gaat nemen. 

Naar het nieuwsoverzicht