Vaststelling lijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Geplaatst op 19-12-2017 om 13:17 uur

Op zaterdag 16 december vond in Het Blauwhuis de Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid Schiedam plaats. De leden hebben het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 vastgesteld, voor een mooier en socialer Schiedam. De programmacommissie kan nu aan de slag om de amendementen te verwerken. Het programma zal spoedig beschikbaar zijn op onze website. Nog even geduld maar…

Speerpunten zullen in elk geval zijn: ruimte voor burgerparticipatie, goed onderwijs, toegankelijke en goede zorg, verbinding transformaties.

Meteen na de vaststelling van het program werd de kandidatenlijst vastgesteld: er staan bovenaan de lijst zes kandidaten die de ambities uit het program de komende vier jaar gaan realiseren. Kwaliteit, kunde en kennis waren kernpunten voor de keuze van deze kandidaten. De lijst is een combinatie van oud en jong, van ervaren en nieuw. Natuurlijk heeft de Partij van de Arbeid ook de ogen op de toekomst gericht, met jonge kandidaten met potentie. De huidige fractievoorzitter, Petra Zwang, is –zoals verwacht- gekozen tot lijsttrekker.

Peter Groeneweg stond als derde op de conceptlijst maar heeft die plaats gegund aan Hanke Clausen, die nu opvolger is van de fractie. Dat gebaar werd door de leden met instemmend applaus begroet. Als duo lijstduwers steunen Aad Wiegman en Mario Stam de Schiedamse PvdA-lijst.

De eerst vijf kandidaten op de lijst van de Partij van de Arbeid zijn:

1-   Petra Zwang

2-   Bilal Badri

3-   Hanke Clausen

4-   Peter Groeneweg

5-   Jessica da Silva

Het motto van de vorige verkiezingen was “Uit Liefde voor Schiedam”. Dat is en blijft altijd ondertitel en drijfveer van wat we als Partij van de Arbeid voor en in Schiedam doen: “Op naar een Mooier en Socialer Schiedam!”

Naar het nieuwsoverzicht