Argosmobiel, hoe nu verder?

Geplaatst op 23-12-2017 om 16:25 uur

De PvdA dankt het college voor de brief aan de raad met de laatste stand van zaken rond het Argosmobiel. In aanvulling op deze brief stelt de PvdA een aantal vragen over de problemen met de voortzetting van Argosmobiel.

In Schiedam zijn er verschillende mogelijkheden van vervoer voor schiedammers die zelf minder mobiel zijn. Naast het reguliere en het aanvullende openbaar vervoer is vervoer per Argosmobiel al enkele jaren actief in Schiedam en Vlaardingen en we mogen dat zonder twijfel een enorm succes noemen. Immers, tegen een geringe vergoeding kunnen Schiedammers gebruik maken van het Argosmobiel. In combinatie met het 'gratis OV voor minima' is het een manier om inwoners actief deel te laten nemen aan de samenleving, en dat is weer goed om eenzaamheid te bestrijden en om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. En vermoedelijk wordt zo ook bespaard op de kosten van de regiotaxi. Omdat de gemeente Vlaardingen stopt met de financiering van Argosmobiel, komt ook de inzet in Schiedam in gevaar. De PvdA is van mening dat Schiedammers dit initiatief niet kunnen en willen missen. Daarom deze vragen:   

Vragen

1. Deelt het college de mening van de PvdA dat het Argosmobiel een groot succes is in Schiedam? Kunt u dit onderbouwen met aantallen ritten en gebruikers in de loop der jaren?

2. Kan het college een grove schatting geven van de kosten (voor de gemeente) indien alle reizigers/ritten met Argosmobiel overgenomen zouden moeten worden door de regiotaxi (aanvullend OV) voor een situatie waarin er geen gebruik meer gemaakt zou kunnen van Argosmobiel?

Een van de succesfactoren is de geringe vergoeding die gebruikers moeten betalen.

3. Kan het college bij benadering aangeven met welk bedrag voortzetting van Argosmobiel voor Schiedam (en/of voor Schiedam en Vlaardingen) kan worden voortgezet?

Een verhoging van het tarief doet afbreuk aan het succes van Argosmobiel.

4. Deelt het college de mening dat de rekening van het in gebruik houden van Argosmobiel niet voor de gebruikers kan zijn?

Vermoedelijk kan en zal niet iedereen die tot nu gebruik maakt van Argosmobiel de overstap maken naar de Regiotaxi (Vervoer op Maat).

5. Kan het college een grove schatting geven van de toename van het aantal gebruikers van de Regiotaxi (Vervoer op Maat) en daarmee gepaard gaande extra kosten?

6. Kan het college een grove schatting geven van de toename van WMO aanvragen, in aantal en welk bedrag dit betreft?

7. Is het college al in gesprek met DSW, Frankeland en ROGplus en/of andere partijen over de gevolgen van het stoppen met het Argosmobiel? Kunt u op een rij zetten welke gevolgen deze slechte ontwikkeling voor hen heeft of zou kunnen hebben?

De PvdA heeft de indruk dat de gemeente Vlaardingen er al in berust dat Argosmobiel wordt stopgezet.

8. Welke andere financieringsbronnen ziet het college om het Argosmobiel te continueren? 

Wij zien uw beantwoording graag met enige spoed tegemoet.

 

Petra Zwang, namens de PvdA/fractie Schiedam

 

Foto: www.schiedamnieuws.nl


Naar het nieuwsoverzicht