Bezoek PvdA aan de wijk Oost

Geplaatst op 01-07-2013 om 20:19 uur

Vier personen- Liesbeth Schoel- Sebastiaan van der Vliet- Mario Stam en Ger Ubink  gingen eerst naar de Fultonstraat waar problemen zijn met panden die eigenlijk afgebroken zouden moet worden en waar WoonPlus even geen geld voor heeft. Wel zegt WoonPlus voor het onderhoud te blijven zorgen.

Om 10 uur 29 juni 2013 heette Nel van Oudenaarden (voorzitter van de buurtvereniging) ons welkom. In het bijzonder Harry van der Hoeven die ondanks een operatieve- geslaagde- ingreep van de “partij” was in zijn Oost.

Van de fractie van de PvdA waren er naast Harry , Maarten Groene (voormalig wethouder met destijds in zijn portefieulle wijken)  Peter Groeneweg (wethouder oa vervoer en binnenstad ) Jos van Setten, Joke de Haan en Liesbeth Schoel. Van het bestuur waren Ger Ubink, Maarten Reuderink, Boris van Puffelen en Nico van der Vliet aanwezig.

Aad Verbeek begon met een prima powerpoint-presentatie over alle onderwerpen waarover van gedachten gewisseld kon worden. Aad is een zeer betrokken wijkbewoner die alles volgt en registreert. De volgende onderwerpen, de discussies en de uitkomsten werden besproken:

Wonen en de Particuliere woonverbetering en ook de overbewoning.

Aad liet plaatjes zien hoe het wel en niet moet.

-Veel slecht onderhoud.

-De Daltonstraat daar is een begin gemaakt van sloop en zijn daar nu volkstuintjes, maar Gemeente hoe nu verder.

-Er is in de buurt van 2 woningen5 woningen gemaakt. Dit is volgens het wijkbestuur oneigenlijk en men is een rechtszaak begonnen.

-Er zijn panden waar een slechte fundering is en waar ook splitsing plaats gaat vinden. Hoe meer eigenaren hoe moeilijker om zware problemen aan te pakken zoals fundatie. Ook hiertegen gaat het bestuur naar de rechter ( er loopt al een zaak ).

-Huisjesmelkers moeten worden aangepakt. De RotterdamWet biedt mogelijkheden.

Minder instroom van minder draagkrachtigen. Vertraag bewust de instroom van sociaal zwakkeren ( vaak geen werk ) die geven vaak veel meer overlast in een wijk dan een wijk met veel werkenden.

De overlast moet naar beneden. Er moet een beter verhuurbeleid komen.

Moelanders betalen torenhoge huren. Uitbuiting. Vaak zorgt de werkverschaffer ook voor de woning. Gelukkig zijn er ook uitzendbureaus die het heel goed doen.

-Een wijk met een goedkope woningvoorraad kan je niet snel veranderen en is de instroom- automatisch- die van de sociaal minder bedeelden.

-WoonPlus heeft problemen met de extra huurheffing, zolang dat niet op orde is wordt veel op de lange baan geschoven.

-Iemand die meer dan 110% van de bijstandsnorm verdient heeft recht op het wonen in de wijk ook de Moelander.

-Het afgelopen jaar zijn er door acties van de Gemeente 200 vormen van overbewoning beëindigd.

-Men denkt dat er in Schiedam ca 4500 meer mensen wonen dan officieel geregistreerd.

-De bestanden moeten beter gekoppeld worden.

-Opgemerkt werd dat voormalig Wethouder Groene veel op gang heeft gebracht en dat dit nu zichtbaar gaat worden.

-Trachten de particuliere woonverbetering te stimuleren en te verbeteren.

-Er is veel gemor in de wijk over de huurverhoging bij slecht onderhouden woningen. Hoe kan je een huis waarvan je aangeeft dat deze eigenlijk gesloopt moet worden nu een huurverhoging aanzeggen.

-We moeten met z’n allen de balans zoeken. De wijk mag geen afvoerputje worden van de laagste inkomens.

 

Parkeren en het OV

Klacht is dat men na 23.00 uur de auto niet meer kwijt kan.

-Veel aanhangwagens ( met vuil vaak ) blijven te lang staan.

Soms wordt een aanhanger verplaatst voor de vorm, maar dat lost het probleem niet op. Ook lange auto’s zijn een ramp.

-Francisca de Ruiter is met tellingen bezig. Het ingevoerde vergunningensysteem blijkt in de praktijk te werken. Soms wil men een tweede vergunning en dat kan niet altijd.

-Moelanders met een buitenlands kentekenen voldoen aan de wet, maar men vraagt zich af of men niet na zoveel tijd geen Nederlands kenteken moet aanvragen.

-Als je nieuwbouw pleegt dan graag rekening houden met een voldoende aantal parkeerplaatsen.

-De Gemeente is bezig om ambtenaren die hun auto in Oost zetten minder ontheffingen te geven, gaat om 20 tot 30 auto’s en dat kan weer schelen.

-Iedere avond loopt de buurtpreventie, het zou goed zijn als handhaving dat ook zou doen, na normale werktijd zie je niemand.

-Er zijn vragen over de busbaan boven op de Horvathweg die afslaat naar de PKOlaan. Het antwoord is, indien je daar een normale verkeersbaan van zou maken er veel sluipverkeer in de wijk gaat komen omdat de A 20 vaak vaststaat, daar zit de wijk niet op te wachten.

-Ook zou men graag een bruggetje zien komen in het verlengde van de PKOlaan.

Voor fietsers en voetgangers ( is er ooit geweest). Het antwoord is dat binnen 100meter straks vijf bruggen liggen (ook nieuwe voor Schieveste) dat wordt teveel. -Bus 51 is weg. De wijk wacht met smart op de ringbus die zou kunnen gaan komen.Het antwoord is dat in de vervoerplannen van 2014 er geen plek voor gemaakt is. Wel staat de RET (Stadsregio) er welwillend tegenover maar eerst moeten alle plannen van de Gemeente afgerond zijn (oa Vervoer ouderen en WMO’s van Noord naar Station via centrum)

-Men is positief dat de Overschieseweg open is gebleven.

-Bussen die na half zeven niet meer rijden is een ramp.

-De verkeerslichten zouden beter afgesteld kunnen worden.

 

De Lange Lanen

Veel plannen weinig concreets. Bomen groeien en nemen licht weg en veroorzaken rioolproblemen.

Openbare ruimten

Veel vuil bij de afvalcontainers (dus er buiten) is vies en niet juist. Men komt het weghalen direct als je belt.

-Complimenten voor Herman Kriek en Leon Verzijden, maar zij kunnen het niet alleen voor een hele stad.

-De vraag is wie controleert Irado. Vaak staat het gras twee “kontjes” hoog.

Er wordt slechter onderhoud ervaren.

Het antwoord is dat in het kader van de bezuinigingen, de wijken een prioriteit minder zijn geworden en dat mag niet betekenen dat de zaak vervuilt.

Onkruid rond bomen is niet goed.

-Bij een patatzaak hoort een prullenbak en bij de Spar (Station) moet een grote bak komen. Ook vaker de prullenbakken legen, lopen soms over.

Vaak veel fietsen op willekeurige plekken worden neergegooid.

Soms staan halve fietsen maanden op de hele eigenaar te wachten.

 Daarna werd afgesloten met een dankwoord richting wijkorganisatie en allen die zich voor Oost inzetten en werd een heerlijk “Oosters” broodje gegeten.

Naar het nieuwsoverzicht