Opening ontmoetingscentrum Hoogstraat 52

29-10-2013 om 12:51 uur

Afgelopen donderdag heeft 2e kamerlid Mariette Hamer het ontmoetingscentrum van de PvdA Schiedam geopend. Dit ontmoetingscentrum zal open zijn op de volgende tijden:

Donderdag         19h00 – 21h00

Vrijdag                 10h30 – 15h00

Zaterdag             11h30 – 16h00

Tijdens de opening kunt u altijd langskomen voor vragen, opmerkingen en suggesties. 

Onderstaand een fotoimpressie van de openingsavond afgelopen donderdag.

Minister Plasterk bezoekt Schiedam

29-10-2013 om 09:58 uur

Op 28 oktober bracht minister Plasterk een bezoek aan Schiedam.

Na ontvangst op het Stadskantoor door burgemeester Lamers , wethouder Stam en gemeentesecretaris van Ginkel ging het gezelschap naar boven in het Stadskantoor waar in de bibliotheek een vrijwilligersbank is opgezet. Onder het genot van een kopje koffie werd de minister bijgepraat over alle laatste initiatieven.

Toen naar de Lorentzlaan 14 waar de Kinderkledingbank een hele grote zaak heeft met heel veel gebruikte kinderkleding. Een efficiënte en doelmatige nuttige organisatie, passend in deze tijd. De bedoeling was om alles te voet te doen vanaf het stadskantoor maar de enorme storm en slagregens gooiden roet in het eten en moest een ieder per auto zich van plek naar plek verplaatsen(wel met elkaar reizend)

Daarna ging men naar de Hoogstraat 85 waar 'Schiedam doen' actief is. Alles wordt daar met professionele camera's vastgelegd. Het gezelschap kwam midden in een discussie over vrijwilligerswerk terecht.

De minister maakte van de gelegenheid gebruik om snel even een blik op de Lange Haven en de Appelbrug te kunnen werpen.

Daarna terug naar het Stadskantoor om een platform'Gemeenten van de toekomst" te starten. Burgemeester Lamers deed de aftrap en daarna  legde de minister  uit dat gemeenten van elkaars initiatieven kunnen leren en er hun voordeel mee moeten doen.

Wethouder Stam was de laatste spreker deze dag en benadrukte het werk dat het rijk gaat doorzetten naar de gemeenten, veel goede kanten heeft omdat de burger dichterbij zijn gemeente staat dan bij het rijk. Er zijn al proeven gaande die kinderen met problemen niet meer via 'negen' loketten door te sluizen maar slechts een.

Voorlopige Kandidatenlijst GR2014

24-10-2013 om 19:00 uur

Voorlopige kandidatenlijst PvdA Schiedam voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is bekend.

Met trots presenteert de PvdA Schiedam haar voorlopige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Het is een evenwichtige lijst geworden met een combinatie van ervaring en vernieuwing die de PvdA de komende tijd in staat stelt de uitdagingen waar Schiedam voor staat het hoofd te bieden en met veel enthousiasme te werken aan een nog mooier Schiedam. De leden van de PvdA Schiedam zullen op 23 november 2013 besluiten over de definitieve kandidatenlijst.

Mario Stam wordt voorgedragen voor het lijsttrekkerschap. Als wethouder en voormalig fractievoorzitter is hij de aangewezen persoon om de komende raadsperiode het gezicht van de PvdA Schiedam te zijn.

Peter Groeneweg wordt voorgedragen voor plek twee. Als wethouder brengt hij een schat aan ervaring en vakkennis met zich mee.

Petra Zwang wordt voorgedragen voor plek drie en is de hoogst genoteerde nieuwkomer.

Sebastiaan van der Vliet  de huidige vice-fractievoorzitter wordt voorgedragen voor plek vier.

Nummer 5: Hanke Clausen

Nummer 6: Harry van der Hoeven 

Nummer 7: Amber Kerkhof

Nummer 8: Monique Verweijmeren

Nummer 9: Mahmut Erdem

Nummer 10: Pascal van Kraaij

Nummer 11: Ludmilla Skinner

Nummer 12: Boris van Puffelen

Nummer 13: Maarten Reuderink

Nummer 14: Zeynep Erdogan

Nummer 15: Raymond Timmers

Nummer 16: Serkan Kilickaya

Nummer 17: Mari Dingenouts

Nummer 18: Ronald Jaggie

Menno Siljee wordt voorgedragen als lijstduwer. Menno is met zijn enorme kennis en kunde, zijn nimmer aflatende enthousiasme en langdurige inzet van grote waarde geweest voor de PvdA Schiedam. Als voormalig lijsttrekker, fractievoorzitter en wethouder heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de verbetering van onder andere de historische binnenstad.  Het bestuur van de PvdA Schiedam wil Menno met deze ereplek bedanken voor zijn grote verdiensten voor Schiedam en de PvdA.

Namens het bestuur,
Cor Heukels

Winkelpand wordt knutselparadijs

22-10-2013 om 21:21 uur

Op zaterdag 26 oktober  vindt op de Hoogstraat 52 het Knutselparadijs plaats. Met dit initiatief wil de PvdA kinderen die niet op vakantie kunnen of gaan GRATIS een leuke middag aanbieden.

 Er valt dan ook van alles te beleven, kinderen kunnen zelf muffins versieren, sieraden maken en ook zijn er diverse knutsel activiteiten. Kinderen kunnen onderbegeleiding van een volwassene ook deelnemen aan Oud-Hollandse spelletjes. De gezelligheid is kompleet gemaakt met poffertjes/ pannenkoeken en wat lekkers te drinken.

De PvdA wil hun pop-up locatie onder andere benutten om producten in te zamelen voor de stichting Net Niet Genoeg en voor de voedselbank. Heeft u onderstaande producten over of wilt u deze aan iemand schenken dan bent u ook van harte welkom op de Hoogstraat no 52.

  • Blikjes tonijn
  • Zalm
  • Kruidnoten voor de kinderen, chocolade munten etc.
  • Fruit in blik.
  • Pasta>> macaroni en spaghetti krijgen ze weinig.
  • Aardappelen
  • Uien
  • Sinterklaas / kerstcadeaus
  • Waspoeder
  • douchegel

PvdA opent ontmoetingscentrum op de Hoogstraat

22-10-2013 om 07:46 uur

Op donderdag 24 oktober zal de PvdA Schiedam haar nieuwe partijkantoor op de Hoogstraat 52 openen. De PvdA wil dit nieuwe partijkantoor gebruiken als ontmoetingscentrum om de toegankelijkheid van de PvdA voor de stad en voor Schiedammers vergroten. De PvdA wil voor alle Schiedammers bereikbaar zijn en nog beter weten wat er leeft onder Schiedammers. Daarom nodigt de PvdA Schiedam iedereen uit om langs te komen en met bestuur, fractie en wethouders in gesprek te gaan.Tevens zal vanaf 24 oktober een PvdA Ombudsteam actief worden in het nieuwe partijkantoor en tijdens wijkbezoeken. Hier kunnen Schiedammers terecht met hun vragen en problemen omtrent de dienstverlening door de gemeente. Het PvdA Ombudsteam helpt mensen door hen advies te geven en te helpen bij het vinden van de weg richting de gemeente.

https://www.youtube.com/watch?v=_1N_WB0F3VY

 

Om dit alles te vieren wil de PvdA iedereen uitnodigen voor de feestelijke opening van het nieuwe partijkantoor op de Hoogstraat 52 door Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer op 24 oktober om 19:00u.

PvdA Schiedam zaterdag op wijkbezoek.

15-10-2013 om 09:54 uur

Zaterdag 19 oktober gaat de PvdA Schiedam op werkbezoek naar de wijken Woudhoek en Groenoord.

Het bezoek begint  in de Heijermansflat, een centrum welk vanaf 1 januari verandert van ontmoetingscentrum naar wijkcentrum de Brug.  Met de initiatiefnemers gaat de PvdA in gesprek over de inspanningen die er toe hebben geleid dat er veel geïnteresseerde groepen actief  in dit wijkcentrum  zijn geworden. Ook de ondersteuning bij de verandering door Seniorenwelzijn en de stichting De Erker komt daarbij aan de orde.

 

Daarna gaan PvdA leden langs enkele locaties zoals de Brederodeweg en het Cornelis van Zantenplein waar de maatschappelijke begeleiding in de flat is weggevallen.

Ook kunt u ons zaterdag tegenkomen in de diverse winkelcentra in Noord waar u met vragen aan de PvdA  altijd terecht kunt. Die ochtend kunt u ook het ombudsteam van de PvdA in het wijkcentrum De Brug bezoeken.

Bijdrage PvdA aan raadsvergadering 14 oktober.

15-10-2013 om 09:27 uur

Voorzitter,

Vanavond zitten wij bij elkaar  in een extra raadsvergadering vanwege ontwikkelingen rondom een declaratie voor veiligheidsglas dat in 2008 in de woning van de ex-burgemeester mevrouw  Verver is geplaatst. Ik wil graag iets terug gaan in de geschiedenis,  en in herinnering roepen dat deze  burgemeester Verver, niet uit de lucht is komen vallen, maar door de toenmalige gemeenteraad is voorgedragen om burgemeester van Schiedam te worden. Zij werd toen door een groot aantal fracties op handen gedragen.  De Schiedammers hebben recht op feiten, dus roep ik met name die fracties op om ook deze zijde van het verhaal te vermelden. Immers het functioneren van deze burgemeester kreeg veel bijval, het vertrouwen van sommigen in deze burgemeester was vrijwel grenzeloos. Voor een meer kritische benadering bestond in dat klimaat nauwelijks ruimte. Het toenmalige college nam deze nieuwe burgemeester in het team op en ging vol vertrouwen met haar aan de slag.

 

De rest is geschiedenis zou ik hier willen zeggen maar toch behoeft het deel dat betrekking heeft op het veiligheidsglas enige uitleg.  We hebben begrepen dat door bedreigingen aan het adres van bestuurders een politierapport is opgemaakt over veiligheidsmaatregelen die genomen zouden moeten worden bij de toenmalige collegeleden.  Een aantal collegeleden heeft hiervan afgezien, maar er is in het college besloten om bij de woning van de burgemeester het advies te volgen  en het veiligheidsglas te plaatsen.

De burgemeester declareert dit bij de gemeente met een factuur, deze wordt getekend door o.a. de loco-burgemeester en er wordt overgegaan tot betaling. Tot zover alles normaal, geen probleem.  Voorzitter, in het licht van deze feiten, vraag ik me werkelijk af of er toen iemand te vinden was die de declaratie niet had getekend.

Jaren later;  in november 2012, in april 2013 en ook nog  op 14 oktober 2013 praat de gemeenteraad er nog steeds over of deze vergoeding wel rechtmatig was of niet, of deze betaling wel  terecht was of niet. 

 Voorzitter;  voor onze fractie is het klip en klaar: de declaratie en de betaling ervan is rechtmatig, dat staat volgens ons buiten deze discussie. Wat wel ter discussie staat, is dat er uit een rechterlijk vonnis blijkt dat mevr. Verver de ontvangen gelden niet heeft betaald aan de aannemer. Dat mag niet en dat hoort niet; zij moet  dus zo spoedig mogelijk voldoen aan haar verplichtingen die ze met de aannemer is overeengekomen. Wat met dit vonnis ook eens te meer duidelijk is geworden;  is  dat de gemeente in deze kwestie geen rol of positie heeft.  Dat het college mevr. Verver oproept om tot betaling over te gaan, vinden wij getuigen van inlevingsvermogen, het college probeert uiting te geven aan de gevoelens  die onder de Schiedammers leven en die ook bij ons leven. Ook wij delen de gevoelens van teleurstelling en verontwaardiging over het gedrag en handelswijze van mevrouw Verver. Het bestaan van dergelijke gevoelens;       die teleurstelling;       die boosheid dat er ergens nog een onrecht in de lucht hangt, lijkt ons dan ook de voornaamste reden dat deze kwestie zich nog voortsleept tot  deze raadsvergadering aan toe.

Maar voorzitter, wij zijn allen onderworpen aan de regels van de wet en de codes waaraan wij ons als dienaren van een stad hebben te houden. Daarnaast hebben wij  als volksvertegenwoordigers de  plicht ons op een volwassen manier te gedragen. Daar hoort bij,  dat wij,   ondanks dat ons gevoel wat anders roept,  wij hier ons verstandig en betrouwbaar moeten  gedragen.

Maar voorzitter, gelukkig zijn wij niet de enigen die er zo over denken zoals blijkt uit de brief van het college waarin zij de feiten nog eens op een rij zetten.  De brief kunnen wij dus van harte onderschrijven.

Voorzitter, ik begon met een stukje geschiedenis, waarin uiteindelijk ook een nieuwe burgemeester , dhr. Lamers, is aangetreden. Voordat deze burgemeester kwam was afgesproken om een streep onder de Verver-kwestie te zetten en de nieuwe burgemeester hiermee niet te belasten. Deze burgemeester wil samen met gemeenteraad zich inzetten voor het nu en de toekomst van de stad maar helaas worden we iedere keer teruggeworpen naar het dal waar we juist uit willen klimmen. Zoals  ik al eerder zei hebben we vele avonden aan deze kwestie gespendeerd en wij zien niet in dat deze onbevredigende kwestie beter wordt door er nog meer dure bestuurlijke aandacht aan te besteden. Ook vele Schiedammers hebben hier genoeg van en willen liever dat het stadsbestuur zich bezighoudt met belangrijker onderwerpen zoals de zorg om een baan, inkomen, huisvesting en goed onderwijs. Wij allen, deze burgemeester, dit college, deze gemeenteraad en bovenal deze stad verdienen veel beter. Daarom voorzitter, zegt de fractie van PvdA: genoeg over de hele Verver-kwestie!!laten we onze tijd steken in de verdere ontwikkeling van Schiedam. 

Darwin had gelijk, wie niet evolueert sterft uit!

09-10-2013 om 08:59 uur
Er is met het aantreden van Burgemeester Lamers een begin gemaakt met een bestuurlijke vernieuwing  van ons  stadsbestuur. College, ambtelijke organisatie en gemeenteraad worden uitgedaagd om zich te bezinnen op hun taken, hun rollen scherper te definiëren en hun respectieve handelen te evalueren.

Dit was nodig en gewenst omdat op dit aspect van het stadsbesturen er veel is scheefgegroeid, ook en vooral als gevolg en reactie op het optreden van onze voormalige burgervrouwe, Wilma Verver. 

Meer dan 2 jaar na het vertrek van Mevr. Verver ondervindt onze stad daar nog steeds de schadelijke effecten van. Het gaat hier natuurlijk om reputatieschade voor de stad als gevolg van negatieve publiciteit. Het meest actuele voorbeeld hiervan is de rechtszaak die door de aannemer van de woning van Mevr. Verver is aangespannen om volledige betaling te krijgen voor het door hem verrichte werk. In deze zaak  is nu een tussenvonnis uitgesproken, waarin in ieder geval duidelijk wordt wat de rol en positie is van de gemeente Schiedam in deze zaak, namelijk: geen.

Nu heeft de Raad van de gemeente Schiedam bij aantreden van de nieuwe burgemeester Lamers vastgesteld dat er een definitieve streep onder  “de kwestie Verver” zou worden gezet, omdat de raad vond dat dit nodig was om een helingsproces te kunnen starten. Achteraf kunnen we zeggen dat dit het begin was van de evolutie uit de inleiding van dit stukje.

Nu zijn er jammer genoeg  enkele raadsleden of fracties die aan dat helen van de wonden en dit groeiproces  liever niet meedoen, want het betekent dat ook zij naar hun eigen functioneren moeten kijken en ook moeten evolueren. Waarom dat zo  is, daar kunnen we natuurlijk wel naar gissen, en we weten ook onderhand wel wie dit betreft. Populistische lokalo’s zoals de fracties Schoenmaker, of Rose zijn al verschillende malen aangesproken op gedrag dat niet bij een verantwoordelijke rol als medebestuurder hoort, nl. de rol van besturen op hoofdlijnen, kaders stellen en achteraf controleren. Zij, en andere kleine rechtse fracties hebben veel meer affiniteit met de onderbuik van zichzelf en met die van een deel van het publiek. Dan gaat het om snelle, oppervlakkige meningen en oplossingen, dan moeten dingen”gewoon even” gedaan worden in het bestuur, en worden zaken afgedaan met dooddoeners als:  “is het niet waar dan?”.

Dat dit leidt tot chaos is genoegzaam bekend, we hebben het in het bestuur van deze stad eerder gezien in 2002-2006, chaos is een klimaat waarin populistisch rechts gedijt, maar gezonde groei op langere termijn niet mogelijk is. Het lijkt dan ook dat het oprakelen van oud zeer, het openhalen van oude wonden de rechtse populisten een middel is om een verantwoordelijk bestuurlijk gedrag van zich af te houden en niet mee te hoeven gaan in een verdere evolutie.

De PvdA kiest ervoor om niet mee te gaan in het scheppen van extra chaos in deze stad, we hebben nog zat te verbeteren aan het bestuur en de dienstverlening aan onze burgers. De PvdA kiest voor de toekomst. Een toekomst waarin bestuurlijke debatten betrekking hebben op het vooruitbrengen van deze stad.

Natuurlijk staat ieder lid van de gemeenteraad vrij om nog te willen spreken over het tussenvonnis in de zaak Verver- V. d .Tempel. De vraag is hoe dat dan zou moeten gebeuren, moet dat via een ingelaste Raadsvergadering, of kan het in een commissievergadering na een definitief vonnis. Daarnaast is de insteek van zo’n debat van belang; gaat het om, zoals D66 lijkt te willen, het helder krijgen van een bestuurlijke onderbouwing, het uitspreken van teleurstelling over het gedrag van een oud-burgemeester en het afhechten van een pijnlijke wond; dan wel om het puberale trappen tegen bedachtzame  groei.

Want groeien doet soms pijn en het vereist verandering, ook altijd lastig, het voelt altijd zo comfortabel in een vertrouwde rol. Maar wie niet verandert wordt door de tijd ingehaald en achtergelaten. Darwin had gelijk, wie niet evolueert, sterft uit.

Sleutel winkel Hoogstraat 52 overhandigd

28-09-2013 om 20:34 uur

Zaterdag 28 september heeft de PvdA Schiedam de sleutel gekregen van de winkel Hoogstraat 52. De komende tijd zullen veel vrijwilligers dit winkelpand geschikt maken om bezoekers te ontvangen en vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren naar de verkiezingen van 19 maart 2014. Onderstaand alvast een impressie.

De Participatiemaatschappij, dat ben jij!

22-09-2013 om 15:03 uur

Koning Willem IV gebruikte het woord afgelopen week in zijn eerste troonrede, het was voor het eerst sinds jaren dat het woord daarin weer te horen was; participatiemaatschappij. Er is sinds dinsdag veel gesproken over dit begrip, er was ophef en afkeuring.
Maar wat is nou een participatiemaatschappij? Vandaag was het Nieuwlandfestival op het Wibautplein. Tegen de honderd vrijwilligers organiseerden voor de elfde keer samen dit Jaarlijks Schiedamse Feest. Tal van ( vrijwilligers) organisaties gaven acte de présence om het tot een succes te maken. Wat het Nieuwlandfestival duidelijk maakt, is dat participeren in de Vogelaarwijk Schiedam Nieuwland al heel lang, heel  normaal is.


De participatiemaatschappij betekent niet alleen meedoen, maar ook anderen uitnodigen en uitdagen om mee te doen.  Op burendag, maar ook op alle andere dagen van het jaar. In Schiedam zijn velen actief voor anderen,  we hebben actieve bewonersverenigingen;  stichtingen als Elivia; Net Niet Genoeg;  de Voedselbank;  er is in veel wijken buurtpreventie en buurtbemiddeling en tuinieren voor de voedselbank.

Op het Bachplein zetten vrijwilligers zich in voor senioren. Om nog maar te zwijgen over al die andere vrijwilligers die in dit rijtje niet genoemd zijn en die zich soms zichtbaar, maar vaak  op de achtergrond actief zijn voor hun medemens in buurt, wijk of stad.

We kunnen dus kort en lang praten over de participatiemaatschappij, maar hij is er al lang... Dat wil zeggen in Schiedam...

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21