Raad ingestemd met Metropoolregio

21-12-2013 om 14:44 uur

Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van Schiedam heeft de raad ingestemd met toetreding tot de Metropoolregio, waaruit de stadsregio’s van Rotterdam en Haaglanden uit gaan bestaan.

De PvdA heeft ook ingestemd nadat de burgemeester vragen van de PvdA-fractie had beantwoord. De PvdA heeft benadrukt dat de Metropoolregio voor Schiedam veel kan bieden, maar dat er nog veel onduidelijkheid is over de inhoud van het beleid, de financiën en de organisatie. De Metropoolregio gaat taken op het gebied van verkeer en vervoer (waaronder het openbaar vervoer van onder meer RET en HTM) en economie uitvoeren. Als de Metropoolregio goed functioneert en wensen van Schiedam uitvoert, kan dat inhouden dat station Schiedam Kethel wordt gerealiseerd, een tramlijn wordt aangelegd tussen Schiedam en Delft en dat er een Metropoolpas komt, waarmee meer mogelijk is dan met de bestaande Rotterdampas. De PvdA staat hier positief tegenover.

 

De PvdA vindt wel dat Schiedam beter aangesloten kan blijven bij de bestaande Stadsregio Rotterdam, ondanks een aantal negatieve gevolgen die de stad daarvan in de afgelopen jaren heeft ondervonden, zoals de vermindering van het openbaar vervoer. De stem van Schiedam is hier zwaarder vertegenwoordigd dan in de toekomstige Metropoolregio. Er is wetgeving in voorbereiding wat het onmogelijk maakt dat de Stadsregio zich bezig mag houden met openbaar vervoer. Dit kan straks alleen plaatsvinden op het niveau van de Metropoolregio. Daarom is de PvdA van mening dat we alvast voorbereid moeten zijn op een nieuwe situatie en heeft de PvdA ingestemd, mocht de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de nieuwe wetten om de oude Stadsregio’s (de zogenaamde WGR+-regio’s) op te heffen. 

Wijkbezoek PvdA aan Centrum

09-12-2013 om 22:31 uur

Het wijkbezoek van de PvdA aan Schiedam-Centrum op 14 december j.l. was druk bezocht. Wethouder Peter Groeneweg hield een inleiding over allerlei zaken die spelen in het centrumgebied en daarna vertelde Rob vd Gaag enthousiast over zijn plannen met Pop-Up TV.
De jongens van 'Tha New Generation'  verrasten de aanwezigen met hun enthousiaste verhaal.Remco, Driss, Ritchie en Marvin vertelden over hun Stichting die zich inzet voor jongeren vanuit het gebouw van het SOBO. Zij ontvingen uit handen van wethouder Mario Stam een PvdA-pluim voor hun mooie initiatief. Frans Klijzen schetste ondersteund door Belinda de nieuwe opzet van de bewonersorganisatie en de afsluitende presentatie werd verzorgd door Michel Wijnbergen en zijn collega Erwin. Deze maatschappelijk betrokken ondernemers uit Amsterdam zetten ook dit jaar weer een prachtig 'Winterland' neer.  Zij vertelden hoe ze in Schiedam terecht zijn gekomen,  en met hoeveel plezier ze hier bijvoorbeeld meewerken aan de actie 'Jarige Job'  van RTV Rijnmond en aan de oliebollenactie van Look-TV. Na de bijeenkomst werden er rozen uitgedeeld in het centrum en werden er door kinderen mooie kerststukjes gemaakt. De PvdA wil alle bezoekers van de dag bedanken voor hun bijdrage. Samen maken we Schiedam.

Gratis OV voor 65 plus moet er komen maar hoe?

30-11-2013 om 17:33 uur

30 november deed Ger Ubink -de campagneman van de PvdA Schiedam- de aftrap om in een openbare bijeenkomst - de eerste in serie tot de verkiezingen - het OV ter discussie te stellen voor alle inwoners van Schiedam.

In het knusse inloop- en informatiecentrum aan de Hoogstraat 52 waren er net stoelen genoeg. 25 geïnteresseerden namen -ondanks het vroege tijdstip 10.00 uur- actief deel na een heerlijk bakje "troost"met banket. Als gast was het PvdA tweede kamerlid Duco Hoogland uitgenodigd. Sebastiaan van der Vliet de OV expert van Shiedamse PvdA opende het debat. Hij stelde dat iedereen een eerlijke kans moet hebben in de samenleving om mee te doen en dan is een goed OV systeem onontbeerlijk.

Er zullen in Schiedam meer lijnen moeten komen cq doorrijden, er moet meer wijkgericht gekeken worden naar de behoeften van bewoners en het gratis OV voor de senioren en minima moet tijdens de komende verkiezingscampagne een rol gaan spelen. Meer lijnen is duidelijk, ooit waren er plannen voor de Metro om via de KralingseZoom- de Kuip terug te rijden naar Schiedam. We wachten nog altijd op station Kethel en dus het doortrekken van de tram woudhoek-Kethel-centrum.

De Hoekse lijn  wordt al Metro.

De Ringbus staat in de grondverf maar moet van de tekentafel af en in de praktijk gaan rijden. Alle wijken kunnen op die manier gekoppeld worden. Kleine wijkbusjes kunnen de gaten daarna opvullen. Ook de plannen met de Argos Mobiel zijn een prima aanvulling voor de mensen die van deur tot deur moeten -en niet anders kunnen- reizen.

Daarna brandde de discussie los over het GRATIS OV. Sebastiaan legde uit dat we graag voor alle senioren gratis OV willen aanbieden, deze stelling werd onmiddellijk krachtig ondersteund vanuit de zaal. Toen stelde iemand dat de "rijken" dat niet hoeven. Sebastiaan legde uit dat alles vier jaar geleden aan wethouder Haan was voorgelegd maar dat de uitvoering te wensen overliet. Uiteindelijk kregen de senioren met alleen AOW en zeer klein pensioentje het een jaar aangeboden. Nu nog kan je in de stad horen dat dat gouden tijden waren voor die mensen. Ze konden uit de eenzaamheid komen en familie gaan bezoeken in de stad.

De PvdA Schiedam heeft nu in haar programma het gratis OV voor 65plus met een klein inkomen, voor de minima en 12 min. Een man op leeftijd (88jaar jong) stelde dat als niets zou lukken laat dan het opstaptarief voor de 65 plussers weg, dat zou al erg helpen. Ook stelde hij dat je vroeger kijk- en luistergeld betaalde en nu niet meer, waarom kan dat niet voor het OV ook.

Ook de ongelijkheid met Rotterdam wordt nog steeds als zeer onrechtvaardig gezien. In Rotterdam reist iedere 65 plusser gratis en de rest van de Stadsregio moet wel betalen. Zo komt de mobiliteit van ouderen en de onafhankelijkheid in het geding terwijl de overheid iedereen langer thuis wil houden omdat de verzorgingshuizen onbetaalbaar worden. Sebastiaan had eens uitgerekend dat indien iedere 65 plusser in Nederland gratis gebruik kon maken van bus-tram en metro dat de staat slechts 40 miljoen zou kosten, dus waar wachten we op. Hij stelde ook dat iemand met een maandinkomen van slechts E1000 slechts E 15 aan OV uitgaf. Iemand met het dubbele ging al snel naar de E 300 per maand. ( Ook woon- werkverkeer)

Duco Hoogland kwam toen aan het woord.Hij benadrukte het sociale aspect. Vroeger heeft zijn moeder Turkse en Marokkaanse mensen uit de kassen Nederlands geleerd omdat dit de basis is van een samenleving, een taal die iedereen begrijpt. Daar begint de sociale binding. Hij behandelt in de kamer vooral het verhaal dat de spoorlijnen geprivatiseerd zouden moeten worden van Europa. Er werken bij de NS 30000 mensen die zich allemaal echt NS-ers voelen en zich verbonden weten.

Als alles uit elkaar wordt getrokken: een bedrijf dat gaat schoonmaken en een ander bedrijf de stations gaat beheren enz. is die eenheid weg. Je verwant voelen is belangrijk, zou graag een sociale dienstplicht invoeren.

Als Europa het spoornet in Nederland in drieën gaat knippen en die per concessie in de markt gaan zetten is het eind zoek. Duitsland is ook tegen zo'n Engels systeem. Hij was de uitvinder in de Kamer van de gele kaart voor zaken die echt volgens de kamer niet kunnen en dit was er een van. Er moet een OV kaart komen voor alles en een max tariefstijging voor heel het OV. Hij vond dat de steden in de Stadsregio zich moesten bundelen opdat het Rotterdamse systeem van het gratis OV voor senioren voor de hele Stadsregio zou gelden.

Sebastiaan sloot af met de stelling dat het gratis OV de toekomst moet worden en gefaseerd kan worden ingevoerd. Het kan indien men maar wil. Met warme chocolademelk eindigde deze boeiende bijeenkomst.

Kandidatenlijst vastgesteld.

24-11-2013 om 14:49 uur

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA Schiedam heeft zaterdag 23 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen ongewijzigd en per acclamatie vastgesteld. De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Aad Wiegman, heeft tijdens zijn toelichting op de ontwerpkandidatenlijst aangegeven dat hij blij verrast is door het grote aantal kandidaten dat zich heeft aangemeld. Het resultaat is een evenwichtige kandidatenlijst. De nieuwe kandidatenlijst van de PvdA Schiedam ziet er als volgt uit:

 1. Mario Stam, lijsttrekker.

 2. Peter Groeneweg

 3. Petra Zwang

 4. Sebastiaan van der Vliet

 5. Hanke Clausen

 6. Harry van der Hoeven

 7 Amber Kerkhof

 8.Monique Verweijmeren

 9. Mahmut Erdem

 10. Pascal van Kraaij

 11. Ludmilla Skinner

 12. Boris van Puffelen

 13. Maarten Reuderink

 14. Zeynep Erdogan

 15. Raymond Timmers

 16. Serkan Kilickaya

 17. Mari Dingenouts

 18. Ronald Jaggie

 19. Menno Siljee, lijstduwer. Menno krijgt deze ereplek vanwege zijn grote verdiensten en inzet voor Schiedam en de PvdA Schiedam als raadslid en wethouder. Wij danken Menno voor zijn langdurige en nimmer aflatende enthousiasme, enorme inzet en kunde, historisch besef en de wijze waarop hij zijn kennis deelt in woord en daad.

Sinterklaas is jarig, zet je schoentje klaar!!

19-11-2013 om 15:03 uur

Sinterklaas is jarig, zet je schoentje klaar!! 

 

Op zaterdag 16 november kwam Sinterklaas en Zwarte Piet weer aan in Schiedam. Alle lieve kinderen van Schiedam mogen vanaf nu hun schoen komen zetten in het PvdA ontmoetingscentrum op de Hoogstraat 52.

Als je er ook een leuke tekening bij doet voor de Sint of voor Piet, doet Sinterklaas misschien wel iets leuks in je schoen. Op zaterdag 30 november kunnen kinderen die hun schoen hebben gezet deze weer bij de PvdA komen ophalen. Papa's en mama's zijn ook welkom voor de gezelligheid, een goed gesprek of een kopje koffie. De openingstijden van het ontmoetingscentrum van de PvdA zijn donderdag van 19:00u tot 21:00u, vrijdag van 11:00u tot 15:00u en zaterdag van 12:00 tot 16:00. Let op zaterdag 23 november is het ontmoetingscentrum gesloten, i.v.m. de ledenvergadering.

Bijdrage PvdA aan raadsvergadering 2e termijn

14-11-2013 om 19:38 uur

Vanavond vindt de 2e termijn van de begrotingsbehandelingen plaats. Hier kunt u de bijdrage van de Pvda terug vinden.

De fractie van de Partij van de Arbeid dankt het college voor de antwoorden op de aandachtspunten en moties uit de eerste termijn.  Deze reactie van het college versterkt ons vertrouwen in de door het college gekozen richting en  kan dus rekenen op onze steun. Natuurlijk hebben wij nog enkele opmerkingen waarop wij in willen gaan.

Ons is opgevallen dat vele fracties net als wij opgemerkt hebben dat de Schiedamse bevolking hoge verwachtingen heeft van de wederzijdse communicatie tussen de burgers en hun stadsbestuur. Wij zien dat het college daarin stappen voorwaarts maakt, wat niet wil zeggen dat het niet een heel stuk beter kan. Uiteraard realiseren wij ons dat er over communicatie altijd meer te wensen  zal zijn.  Maar omdat communicatie nu eenmaal het bindmiddel is tussen de burger en zijn bestuur drukken wij het college op het  hart hier grote aandacht aan te blijven schenken.  Wij hebben  nog niet gehoord van het college wat  het vindt van het gebruik van de nieuwste media en hoe dat zich zal verhouden met de huidige aanbieders in de stad.

De reactie van het college op de motie over de winkelstraatmanager verbaasde ons: net als andere indieners van de motie vraagt de PvdA om handhaving van de functie. Vanuit de Nolenslaan is inmiddels duidelijk dat de invulling op een andere wijze dan tot op heden zal gebeuren en zal passen binnen ‘de helft van het huidige bedrag’ zoals door de wethouder aangegeven.

We danken  wethouder  Groeneweg voor zijn reactie op de motie betreffende Openbaar Vervoer voor mensen die verhuizen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het overleg met de RET. Het antwoord van de wethouder op onze wens voor  het gratis Openbaar Vervoer voor 65plussers met een laag inkomen verbaast ons niet, maar dat neemt niet weg dat het een zeer wezenlijk punt blijft voor de Partij van de Arbeid.

De reactie van het college over de wijze waarop in onze stad de historische collectie wordt ontsloten en Schiedammers bekend worden gemaakt met de geschiedenis van de stad, stemt de PvdA niet geheel tevreden. Dit is voor mijn fractie een aanleiding om hierover met andere partijen een motie in te dienen.  MOTIE HISTORIE SCHIEDAM

Wij nemen genoegen met de reactie van de portefeuillehouder over de motie van de VVD betreffende de formatie van het team Toezicht en Handhaving. Wel willen wij onze waardering uitspreken over het werk van de Licht Blauwe Brigade en ze feliciteren met de enorme ontwikkeling in  kwaliteit die ze in de 10 jaar van hun bestaan hebben gemaakt.  Over onze motie die ingediend is samen met de SP over theaterbezoek voor doelgroepen vertrouwen wij erop dat de wethouder dit meeneemt in zijn overleg met het Theaterbestuur. Daarom trekken wij deze motie in.

Om het maar nog een keer te herhalen, dit college is gelukkig vroegtijdig begonnen met de voorbereiding  op de decentralisaties in het sociale domein.  Het bevestigt voor ons dat in Schiedam hard gewerkt wordt om de  veranderingen op gebied van jeugdbeleid, werkgelegenheidsbeleid, bijstandsbeleid en langdurige zorg, het hoofd te kunnen bieden. Geleidelijk worden de opbrengsten van die goede start zichtbaar in de vorm van nieuw beleid. Ik noem maar bijvoorbeeld de Wijk Ondersteunings Teams, het vernieuwde Servicepunt Vrijwilligers, de transitie in de Jeugdzorg en de steun aan de burgerinitiatieven en dan vergeet ik er zeker nog wel een paar te noemen. Wat ons ook  deugd doet is de samenwerking die gezocht is door de wethouder met de raad om het minimabeleid te intensiveren. De PvdA  zal dan graag in december terugkomen op het door haar aangekaarte punt van  kwijtschelding lokale lasten voor ondernemers.

De manier waaarop dit college samenwerkt om bijvoorbeeld de brede scholen om te zetten naar  integrale kindcentra , om vanuit de bestaande sportverenigingen te komen naar  een vitaal sportklimaat  bewijst dat  we in Schiedam met dit college op de goede weg zijn. Deze begroting  voor het komende jaar is daar de uitdrukking van.

Begrotingsbehandelingen 1e termijn

12-11-2013 om 19:30 uur

Vandaag en donderdag zijn de algemene beschouwingen

De eerste termijn van Necla Yerlikaya kunt u hier nalezen:

Vandaag bespreken we  de begroting van 2014, de  laatste die we in deze zittingsperiode  als Raad zullen behandelen.  Deze zittingsperiode is een roerige geweest, maar één  waarin  door  Schiedam een aantal belangrijke  stappen vooruit is gezet,  naast de teleurstellingen die we als stad en bestuur te verwerken hebben gekregen. 

Mijn fractie kijkt  terug op een periode , waarin college, raad, ambtelijke organisatie en niet te vergeten de geïnteresseerde Schiedammers goed met elkaar hebben samengewerkt. Dit heeft nu geresulteerd in een goede, weer beter leesbare begroting, waarvoor wij onze complimenten graag geven. Mijn fractie is ook over de inhoud over het algemeen best tevreden. Wel zal ik ingaan op verschillende onderwerpen die mijn fractie van belang vindt.

Ondanks de economische  crisis  en de  stijging van het aantal werkzoekenden, is de toename  van het aantal Schiedammers dat een beroep doet op de  bijstand relatief gering gebleven. Ondanks het feit dat het Rijk de aanleg van de rijksweg A4 toch doorgedrukt heeft,   heeft Schiedam van die nood een deugd gemaakt  door ontwikkelingskansen te grijpen.

Ondanks het feit dat elders in Nederland verval en leegstand van binnensteden nu  pas actueel wordt, heeft  Schiedam al vroeg ingegrepen en zijn er samen met winkeliers, horeca, bewoners en eigenaren van panden flinke stappen voorwaarts gemaakt  om onze binnenstad op te knappen. Allemaal zaken waarmee we Schiedam kunnen complimenteren. Toch kan en moet  het  volgens de PvdA, nog wel een stuk beter met de stad.

Ook anno 2013 zien we nog teveel  inwoners van onze stad die wél graag mee willen doen, maar door financiële omstandigheden praktisch geïsoleerd raken. Er zijn mensen die langdurig van een laag inkomen moeten bestaan. Bij de schuldhulpverlening stijgt het aantal aanvragen, juist ook van  mensen voor wie het leven in armoede niet gewoon is.  Tijdens de behandeling van de Zomernota heeft onze Partij  het College verzocht   de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor kleine ondernemers te onderzoeken die in deze tijd moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Uit dit onderzoek  is gebleken dat deze kwijtschelding goed mogelijk is.  Een  werkgroep uit de raad buigt zich momenteel over de intensivering van het armoedebeleid waarin al deze onderwerpen aan de orde komen. We wachten de uitkomsten graag af.

De PvdA vindt  het belangrijk dat een laag inkomen niet  mag leiden tot een sociaal isolement. Daarom zien we graag dat mensen met een laag inkomen meer toegang krijgen tot het  culturele  aanbod in onze stad. We vragen het College om in overleg te gaan met het theaterbestuur of het beschikbaar stellen van onverkochte kaartjes mogelijk is.  Daartoe dienen we samen met SP een motie in. Een ander middel om sociaal isolement tegen te gaan, en waar PvdA Schiedam al jaren voor pleit, is het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer door 65+’ers met een laag inkomen. Welke kansen ziet het college om voor die groep een voordeliger OV te realiseren? De PvdA  wil  in het algemeen het gebruik van het Openbaar Vervoer stimuleren.  Wij  verzoeken  het college  om met de RET te overleggen over een proefabonnement voor mensen die  naar een nieuw adres verhuizen.  Daartoe dienen wij een motie in.

Uit de begroting lezen wij ook dat dit college het vestigingsklimaat voor ondernemers, grote en kleine, sterk wil bevorderen. De PvdA ondersteunt dit van harte. Een goed voorbeeld zijn de inspanningen van de winkelstraat manager in de Nolenslaan. Daar is een levendiger en een aantrekkelijker  winkelstraat ontstaan. We dienen samen met andere fracties een motie in  om deze functie voor de stad te behouden.  

De jeugdzorg, de langdurige zorg, het werkgelegenheidsbeleid en het bijstandsbeleid worden  gemeentelijke taken en voor minder geld dan nu.  Absolute zekerheid over hoe dit er precies zal   gaan uitzien is er niet, maar een feit is dat het College zich vanaf het vroegste moment is gaan voorbereiden op deze kantelingen. Complimenten daarvoor, maar vooral als het gaat om Jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs en passende arbeid  heerst er nog grote  onzekerheid onder de cliënten. Om die onzekerheid weg te nemen zullen hoge eisen aan de vorm en aard van het communicatiebeleid van de gemeente gesteld worden.

Wanneer we het hebben over de  communicatie  zijn we blij met vernieuwende initiatieven over het gebruik van moderne media.  Ideeën zoals Pop Up TV verdienen dan ook alle ruimte. Bij burgerkracht  is de verwachting dat  de inwoners eigen initiatieven ontwikkelen  en uitvoeren. Het gevoel mede-eigenaar te zijn van wat er in je eigen wijk gebeurt , motiveert en genereert energie. We zien dat  tijdens onze wijkbezoeken aan initiatieven zoals de stichting de Erker, of ontmoetingscentrum in oprichting De Brug. Soms hebben deze initiatieven echter de steun van de gemeente nodig . Dat hoeft niet altijd financiële steun te zijn, maar vaak is goede  raad of  een blijk van waardering doorslaggevend om een initiatief te laten slagen. Ons sociaal kapitaal moeten we blijven koesteren en dus dienen we samen met andere fracties de motie WE Laten Niemand Los In.

Ons sociaal kapitaal behoort tot ons erfgoed, evenals onze gebruiken en gewoontes, de manier waarop we de educatie van onze kinderen uitvoeren en de spullen die we bewaren om het verhaal van onze geschiedenis te illustreren. Dit alles willen we koesteren en de begroting stelt dan ook terecht dat het belangrijk is om het DNA van Schiedam aan bezoekers en bewoners van onze stad duidelijk te maken. Nu hebben wij begrepen dat van de totale historische collectie van 10.000 stukken er 4.000 afgestoten gaan worden. Dit vinden wij een onbegrijpelijk hoog aantal. Naar de mening van de PvdA is het een  museale plicht historische zaken voor het nageslacht te bewaren, zodat onze nazaten hun eigen mening kunnen vormen over de waarde van het bewaarde.

Voorzitter

Er wordt de laatste tijd in Schiedam hard gewerkt om de stad “schoon, heel en veilig “ te maken. Dat gaat af en toe met horten en stoten, maar de resultaten worden zichtbaar. Wel vindt de fractie van de PvdA, dat wanneer er plannen worden geformuleerd, deze reëel en uitvoerbaar moeten zijn. Liever werkzaamheden secuur inplannen, dan onrealistische verwachtingen wekken bij burgers om vervolgens teleurgesteld worden door vertragingen.  Het begrip communicatie hadden wij dacht ik al genoemd.

Het standpunt van de PvdA over volkshuisvesting is bekend.  Vorige week nog heeft mijn fractie aandacht gevraagd voor het aantal bereikbare woningen en de kwaliteit daarvan. Wij wachten dan ook  hoopvol de afspraken  hierover van de gemeente met Woonplus, maar ook eventueel  met andere partijen af.  Zoals gezegd, de afgelopen raadsperiode was een roerige en desondanks is er een hoop bereikt in de stad. Met deze begroting hebben wij er vertrouwen in dat we een goede basis leggen voor het besturen van de stad in 2014.  Dit alles vanuit liefde voor onze stad, uit liefde voor Schiedam. 

Zaterdag wijkbezoek west

10-11-2013 om 12:21 uur

Op 16 november is de Partij van de Arbeid weer op bezoek in Schiedam West.Graag willen afdelingsbetuur en fractie met bewoners in gesprek, maar ook door hen geinformeerd worden over de voortgang van de activiteit(en) die zij met veel inzet voor de bewoners en dus voor Schiedam, ontplooien. Natuurlijk zijn belangstellende wijkbewoners welkom! 

U kunt ons op 16 november a.s. ontmoeten in wijkcentrum De Erker, Jan van Avennestraat 32, Schiedam.

 

9.15 uur inloop en koffie/thee
9.30 de opening door wethouder Mario Stam verder informatie van:                                 

             -  Henk ten Velde, bewonersondersteuner in West en
                de mogelijke ontwikkelingen voor 2014.
             -  Suzanne Durenkamp, omgeving Frans Halsplein, plein- en 
                buurtpreventie. 
             -  Bernard Bode van “het Dak Op”, de stand van zaken rond het
                Sportfondsenbad aan de Bgm. Knappertlaan
             -  Stichting de Erker, wat er nu vast staat en wat er nog te doen
                is voor 1 januari 2014, voor de pilot in uitvoering komt.

 10.30- 11.15 uur  bezoek in 2  verschillende groepen naar de omgeving van de Sint Luidinastraat (wateroverlast) en Fabriplein (huurwoning, onderhoud en woonomgeving), waarbij bewoners ons informeren over hun aanpak en hun ervaringen. Op dit tijdstip bent U ook welkom bij het ombudsteam van de PvdA, dat  in de Erker blijft om te luisteren naar vragen van bewoners overzorg en welzijn, wonen en werkgelegenheid. Advies hoe U zaken aan kunt pakken om tot een oplossing te komen is mogelijk. 

11.15-12.00 uur een “rondje koffie met….”verslag van de bezoeken aan de Sint Luidinastraat  en het Fabriplein  over de gemaakte afspraken. Tegen 12.00 uur sluiten we de bijeenkomst af, zodat U Sinterklaas en zijn Pieten  in de stad kunt verwelkomen.  

De nieuwe Voorwaarts is uit.

01-11-2013 om 07:50 uur

De nieuwe Voorwaarts is verschenen, met daarin het concept verkiezingsprogramma 2014-2018, en de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma worden op zaterdag 23 november voorgelegd aan de leden Dit gebeurt in zaal Beatrix en begint om 10.00 uur. Download de voorwaarts door op de button boven dit artikel te klikken. 

Opening ontmoetingscentrum Hoogstraat 52

29-10-2013 om 12:51 uur

Afgelopen donderdag heeft 2e kamerlid Mariette Hamer het ontmoetingscentrum van de PvdA Schiedam geopend. Dit ontmoetingscentrum zal open zijn op de volgende tijden:

Donderdag         19h00 – 21h00

Vrijdag                 10h30 – 15h00

Zaterdag             11h30 – 16h00

Tijdens de opening kunt u altijd langskomen voor vragen, opmerkingen en suggesties. 

Onderstaand een fotoimpressie van de openingsavond afgelopen donderdag.

... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22