PvdA blij met afschaffen vermissingskosten

18-02-2014 om 20:08 uur

De fractie van de Partij van de Arbeid Schiedam is verheugd met het voorstel van het college om in het vervolg geen vermissingskosten meer te rekenen wanneer iemand zijn paspoort is kwijtgeraakt

Groenoord te gast in ontmoetingscentrum

14-02-2014 om 21:13 uur

Groenoord op bezoek in ontmoetingscentrum

PVDA IN GESPREK MET SPORTVERENIGINGEN

14-02-2014 om 21:09 uur

Zaterdag 15 februari zijn van 14 – 16 uur vertegenwoordigers van sportverenigingen en organisaties van harte welkom in het ontmoetingscentrum van de PvdA aan de Hoogstraat 52, Schiedam

PvdA begroet U graag bij valentijnsdag

09-02-2014 om 17:29 uur

Op vrijdag 14 februari Valentijnsdag wil de Partij van de Arbeid u graag een mooie rode roos aanbieden.

Succesvolle thema-ochtend wonen

07-02-2014 om 12:47 uur

De PvdA organiseerde afgelopen zaterdag een thema-ochten over wonen. Klik op lees verder voor het verslag van deze bijeenkomst.

PvdA in gesprek met minderheden

05-02-2014 om 07:55 uur

De PvdA heeft en prima bijeenkomst gehad met diverse minderhedenorganisaties. Lees verder voor een verslag van deze avond!

Stevige discussie in Oost

02-02-2014 om 20:53 uur

Op zaterdag 1 februari bezochten de PvdA-fractie en de kandidaat-raadsleden Schiedam –Oost. De bijeenkomst in het Wijkcentrum aan de Boerhaavelaan was druk bezocht.

Partij van de Arbeid Schiedam spreekt met Oost

29-01-2014 om 21:37 uur

De Partij van de Arbeid Schiedam gaat zaterdag 1 februari op bezoek in Schiedam Oost in Wijkcentrum Oost aan de Boerhaavelaan 79.

Elektrische voertuigen mooie eerste stap beter OV

28-01-2014 om 23:00 uur

Op 1 maart worden nieuwe elektrische voertuigen in gebruik genomen als aanvulling op ons openbaar vervoer. De PvdA ziet deze voertuigen als een mooie eerste stap op weg naar beter openbaar vervoer.

Nieuwe raadsleden maken kennis met Nieuwland

23-01-2014 om 08:37 uur

Het wijkbezoek van de PvdA aan Schiedam Nieuwland op 18 januari j.l. was een bijzonder informatieve en gezellige bijeenkomst. Onder het genot van een lekker stuk vlaai werd door zittende raadsleden en de nieuwe kandidaten van gedachten gewisseld met  bewoners van Nieuwland en professionals die er werken  en die samen met vrijwilligers al jaren druk bezig zijn om van deze wijk iets moois te maken. Jeffrey Davidsz van Woonplus, de woningbouwvereniging die tussen de 60 en de 70% van de woningen in Nieuwland beheert.  schetste de geschiedenis en de totstandkoming van het Wijk Actieplan (WAP). Hij nodigde de aanwezigen van harte uit voor de verkiezingsmarkt op 4 maart in het ’s Gravenlandcollege. Op die avond zal ook veel aandacht zijn voor het Wijk Actieplan.

Christine Pauw schetste vervolgens samen met twee van de casemanagers van Stichting Mee de werkwijze van het Wijkondersteuningsteam (WOT)  in Nieuwland, waarna vrijwilliger Hans enthousiast vertelde wat de “Buurtkanjers” allemaal betekenen voor deze wijk. Zij helpen mensen met klusjes die ze zelf niet meer kunnen doen, knappen meubels op en verbouwen groenten en kruiden met een aantal bewoners.

Joop de Beer van de bewonersvereniging Nieuwland sprak zijn zorg uit over de vergrijzing binnen de bewonersorganisatie. Hij hoopt op nieuwe aanwas en verjonging. Hoewel hij het positief vind dat de politiek het voorzieningenniveau op peil wil houden in de wijken hoort daar naar zijn mening ook voldoende betaalde mankracht bij en daar ontbreekt het op dit moment aan na de laatste bezuinigingsronde.

Ook de andere aanwezigen gaven aan met dit probleem te kampen. Er zijn bijzonder veel betrokken vrijwilligers in Nieuwland maar voor de weinige professionals die over zijn gebleven is de werkdruk hoog en zij vinden dat de vrijwilligers ook goede aansturing en ondersteuning verdienen. Aanwezig wethouder Peter Groeneweg gaf aan zich te realiseren dat de laatste noodzakelijke bezuinigingsronde zeer ingrijpend was geweest.

Er werd een helder en goed verhaal verteld door de voorzitter van de jongerenvereniging van de Moskee aan de Schaepmansingel, Fatih Basalan. De moskee organiseert ontzettend veel activiteiten voor oud en jong, biedt ondersteuning bij o.a. schoolkeuze en het maken van huiswerk, en begeleidt ook mensen die problemen in de privésfeer hebben. Daarnaast worden er ook themabijeenkomsten georganiseerd.

Als laatste  kwamen  het huiskamerproject “het Puttertje” van Riet Putters en “Samen Buurten” aan bod. Riet vertelde hoe zij het huiskamerproject,  waar veel oudere dames van allerlei nationaliteiten komen, al jaren succesvol bestiert. Wil van Vliet en Yvonne Lammert- van Bueren vertelden hoe zij als maatschappelijk werkenden van Samen Buurten via huisbezoeken mensen proberen te activeren om weer aan het maatschappelijk leven deel te nemen, en hoe zij tegen ontzettend veel armoede aanlopen.

Afsluitend werd nog gediscussieerd over de overgang van o.a. de jeugdzorg van het rijk naar de gemeente. Organisatoren van de dag, Coby de la Rie en Liesbeth Schoel maakten duidelijk dat de PvdA raadsleden zeer nadrukkelijk vinger aan de pols houden m.b.t. deze ontwikkelingen en dat de verantwoordelijke wethouder zich sterk maakt voor het secuur uitvoeren van deze voor de gemeente nieuwe taken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een lekker broodje en er werden meteen onderling gegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt voor nieuwe samenwerking. 

 

 

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24