Pvda Schiedam niet enthousiast over metropool

Geplaatst op 19-07-2013 om 21:51 uur

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de PvdA is niet laaiend enthousiast over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wij zien de toegevoegde waarde niet duidelijk in. We stappen op een Randstadrailtrein, waarvan de bestemming nog niet duidelijk is, laat staan of hij überhaupt rijdt.

Het wordt er allemaal niet duidelijker op: het bestuur wat nuverantwoordelijk is voor verkeer en vervoer in de regio komt op grotere afstand te staan van onze stad. We hebben al moeite invloed uit te oefenen op de stadsregio, en dat wordt nog moeilijker.

Ook over de structuur is het één en ander op te merken. Er komt een Algemeen Bestuur, met een Dagelijks Bestuur. Het belangrijke beleidsterrein OV wordt echter ondergebracht in een Vervoersautoriteit. Deze Vervoersautoriteit wordt weer onderverdeeld in gebiedskamers. Zogenaamd om lokaler te werken. Waar ligt dan de invloed en de controle? Hoe kunnen we dit bestuurlijk verzinsel uitleggen aan gewone burgers?

Nee voorzitter, ook al zijn we vaak kritisch op de besluiten van de Stadsregio, geef ons deze club maar. Bovendien is er nog onduidelijkheid hoe de taken van de oude Stadsregio dadelijk precies worden ingevuld die niet onder de nieuwe Metropoolregio vallen?

Maar voorzitter, er zijn ontwikkelingen vanuit Den Haag die weinig keus laten. Het Rijk wil de financiering van het OV overlaten aan een grotere regio dan onze stadsregio. Dat betekent met het opheffen van de WGR+ dat onze Stadsregio geen verder bestaansrecht meer heeft.

Wij sluiten als PvdA de ogen niet voor de realiteit. Mocht aan alle voorwaarden worden voldaan, dan kunnen we instemmen met de vorming van de metropoolregio. Maar als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan – ik noem maar een Eerste Kamer die nog dwars kan liggen als maar één beer op de weg – dan hebben we een andere situatie. We stemmen dus slechts onder voorwaarden in.

De PvdA ondersteunt graag de inzet van het college op dit punt. Dit betreffen de tijdsduur van de regeling; de stemverhouding; de financiën; de uitwerking van de vervoersautoriteit en het protefeuillehoudersoverleg. Een speciaal punt van aandacht vinden wij de Vervoersautoriteit, die in onze ogen te complex wordt en bestuurlijk wel wat vereenvoudiging kan gebruiken.

Voorzitter,

Wij zetten deze Randstadrailtrein knarsetandend in beweging, maar trekken als

het nodig is aan de noodrem. 

Naar het nieuwsoverzicht