Bijdrage Zwang over stoppen subsidie Sobo

Geplaatst op 11-12-2018 om 22:09 uur

We heben vorige week ruime tijd gedebatteerd over de toekomst van het SOBO, een vrijwilligersorganisatie waar Schiedammers terecht kunnen met hun vragen over allerhande woonzaken, een vakbond voor huurders.
Waarom? Het college heeft besloten de subsidie aan het SOBO te stoppen. Het is niet meer van deze tijd, ze leveren geen kwaliteit.
Er hebben de afgelopen jaren vele gesprekken plaatsgevonden tussen bestuursleden van het SOBO en de gemeente. Over de kwaliteitsslag die gemaakt moet worden. Plannen zijn opgesteld, afgekeurd, gewijzigd, ga zo maar door. En ondertussen bleef de winkel gewoon open. Er heeft geen Schiedammer voor een dicht deur gestaan.

En het debat ging ook over de gekozen aanpak vanuit het college en de gemeente. Deze verdient geen schoonheidsprijs, sterker nog, er is sprake van onbehoorlijk bestuur.
Jaarlijks heeft er een verantwoording van de verleende subsidie plaatsgevonden, voor zover wij weten heeft hier nooit een korting op plaatsgevonden omdat alle afgesproken activiteiten hebben plaatsgevonden. Het SOBO heeft nog geen formele afwijzing van de subsidieaanvraag ontvangen.
In het debat van vorige week werd duidelijk dat de wethouder totaal geen idee heeft van de werkelijkheid van de gemiddelde huurder in Schiedam. Met een klacht als schimmel in de slaapkamer start je bij de verhuurder, maar als die niet reageert, wat dan.
Met dit probleem kun je bij geen van de organisaties terecht die het college in hun brief noemt. Niet bij het WOT, niet bij het servicepunt Vrijwilligers, niet bij Servicepunt Woningverbetering. Zij hebben de expertise niet en niet de capaciteit.
Hoe nu verder.
Wij stellen voor de subsidie voor een half jaar te verlenen. In dat half jaar kan door de gemeente een goede analyse gemaakt worden van het type vragen en welke organisatie deze kan beantwoorden.
Het SOBO gaat aan de slag met concrete, smart geformuleerde doelstellingen waar na 5 maanden geen discussie over kan ontstaan. Een gedegen evaluatie kan dan leiden tot een zorgvuldig onderbouwd besluit en spreken we van behoorlijk bestuur, wat de Schiedammer van ons mag verwachten.
Daarom dienen wij samen met fractie van Dijk en fractie SLV een motie in.

Naar het nieuwsoverzicht