PvdA wil integrale aanpak lerarentekort

Geplaatst op 02-07-2019 om 18:15 uur

Persbericht: PvdA Schiedam wil integrale aanpak lerarentekort

 

Voor de PvdA is onderwijs de sleutel naar een goede toekomst, de sleutel naar werk. De afgelopen jaren is in Schiedam veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs. De Voor- en vroegschoolse educatie is verder aangescherpt zodat alle Schiedamse leerlingen  zonder achterstand in groep 3 kunnen starten.

 

Echter, alles valt en staat met de leerkracht voor de klas. In steeds meer steden wordt het lerarentekort nijpender. Het gaat dan niet alleen om het aantrekken van nieuwe docenten, leerkrachten. Leerkrachten binden aan de stad gaat niet vanzelf,  zeker niet in de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus benaderen leerkrachten. Zij komen in dienst bij het uitzendbureau, tegen betere arbeidsvoorwaarden. De scholen kunnen dan in een krappe arbeidsmarkt niet alleen de vervanging bij ziekte maar ook vacatures invullen door leerkrachten in te huren via het uitzendbureau. Met alle gevolgen van dien, zoals de continuïteit van de onderwijskwaliteit en de onderwijsbegroting.

 

Voor de PvdA een knelpunt wat niet gezien kan en mag worden, niet als de opgave van het schoolbestuur. De PvdA ziet dit als een maatschappelijk probleem. Als gemeente Schiedam kunnen we dit dan ook niet langer enkel bij de schoolbesturen laten liggen of bespreekpunt van de Strategische onderwijsagenda laten zijn. Een gezamenlijke aanpak, van gemeente en schoolbesturen is noodzakelijk. Daarom dienen wij samen met Fractie van Dijk een motie in met het verzoek te onderzoeken hoe het staat met de uitstroom van leerkrachten naar andere steden en te komen tot een gezamenlijke aanpak om het lerarentekort tegen te gaan.

Naar het nieuwsoverzicht