PvdA wil middelen jeugdzorg besteden aan jeugdzorg

Geplaatst op 02-07-2019 om 18:15 uur

Persbericht: PvdA wil extra middelen jeugdzorg besteden aan jeugdzorg

 

De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van jeugdzorg heeft in Schiedam een grote impact gehad. Niet alleen op de begroting. In de eerste plaats voor de kinderen/ jongeren. Maar ook voor de ouders en niet te vergeten de leerkrachten in het onderwijs en de hulpverleners.  Budgetten zijn onvoldoende, er zijn nog paarse krokodillen, en kennis bij alle partijen is nog niet op niveau. Ouders en jongeren hebben te maken met wachtlijsten, wachttijden en het ontbreken van gerichte hulp.

 

Gelukkig heeft het rijk ook ingezien dat de opgave in de Jeugdzorg enorm is en stelt extra budget beschikbaar, zoals wij hebben kunnen lezen in de mei circulaire. De PvdA vindt het noodzakelijk deze middelen te reserveren waar het voor bedoeld is, voor de jeugdhulp, zodat elk kind gerichte hulp kan krijgen. Wij willen dat het geld ook daadwerkelijk besteed wordt aan jeugdhulp/ jeugdzorg. Daarom dienen wij een motie in met het verzoek aan het college de extra middelen voor jeugdzorg ook enkel daar aan te besteden.

Naar het nieuwsoverzicht