PvdA wil dat gemeenteraad besluit o.b.v. risico's

Geplaatst op 02-07-2019 om 18:15 uur

Persbericht: PvdA Schiedam wil dat gemeenteraad voortaan besluit op basis van meer inzicht in risico’s

 

Schiedam – De PvdA Schiedam wil dat de gemeenteraad voortaan meer inzicht krijgt in de financiële en maatschappelijke risico’s van besluiten die zij neemt, gezien de financiële tekorten in de komende jaren en zal daarom tijdens de behandeling van de zomernota op 2 juli 2019 een motie indienen voor meer inzicht hierin.

 

Het weerstandsvermogen van de gemeente slinkt, er wordt veel beroep gedaan op de reserves en uit de zomernota blijkt dat er de komende jaren flinke tekorten zullen ontstaan. Ook als er geen nieuw beleid komt. De accountant van de gemeente heeft bovendien in de aanloop naar de behandeling van de jaarstukken aangeven dat er meer aandacht dient te zijn voor het beheersen van risico’s binnen de gemeente Schiedam en dat dit meer binnen de organisatie ingebed dient te worden

 

De PvdA vindt dat de gemeenteraad, om recht te kunnen doen aan het budgetrecht, en weloverwogen besluiten te kunnen nemen, het van belang is om meer inzicht te hebben in zowel de financiele en maatschappelijke risico’s (risicogestuurd besluiten).

 

Daarom zal de PvdA Schiedam tijdens de behandeling van de zomernota op 2 juli 2019 een motie indienen die het college oproept om raadsvoorstellen voortaan standaard te voorzien van een risicoprofiel met daarin een analyse en onderbouwing van de financiële en maatschappelijke risico’s.

Naar het nieuwsoverzicht