Zo zijn we niet getrouwd

Geplaatst op 02-09-2013 om 21:24 uur

De PvdA Schiedam heeft met aandacht  en bezorgdheid de publicaties van de laatste dagen over Buurt 15 van Schiedam Oost  gevolgd. 

Al  jarenlang vragen  sociaal democraten  aandacht voor de wijk en als  voorvechter voor Oost  en medevormgever  van  het  stedelijk beleid in deze hoek van de stad, doet  het de PvdA Schiedam  pijn dat bewoners  last ervaren van de slechte kwaliteit van hun woningen.

 Woningcorporatie Woonplus is eigenaar van een groot aantal woningen in die buurt ( Daltonstraat, Fultonstraat, Morsestraat en omgeving).  Deze woningen zijn  aan het einde van hun levensduur gekomen en staan wat de PvdA betreft op de nominatie voor sloop en vervanging door nieuwbouw. De PvdA is zoals gezegd al jaren pleitbezorger voor deze herstructurering van de buurt en deze wens is  door de deelname van de  PvdA ook vertaald in stedelijk beleid.   Woonplus is deelgenoot, partner en uitvoerder van die gemeentelijke toekomstvisie.

Aan het uitvoeren van die toekomstvisie voor Schiedam Oost is al door de gemeente  begonnen door de aankoop van enkele panden aan de Daltonstraat en de sloop daarvan,  overigens geen bezit van  Woonplus. De gemeente  heeft ook op het gebied van ruimtelijke ordening al rekening gehouden met sloop/nieuwbouw voor bepaalde gedeelten van Oost. In  het recent van kracht geworden bestemmingsplan voor deze wijk is een gedeelte apart gehouden ( nog in te vullen) , t.w. de Zamenhofstraat en de Daltonstraat.  Daar is dus ruimte voor toekomstige ontwikkelingen al ingepland.

Ook Woonplus heeft dit beleid onderschreven en ook naar haar bewoners overgebracht,  in een brief van maart 2012 stelt Woonplus o.a. dat zij met de gemeente een gezamenlijke gebiedsvisie gaan ontwikkelen en dat  “….alle woningen van Woonplus op de nominatie staan voor sloop”. In dezelfde brief adviseren zij de betreffende bewoners om vanwege deze plannen,  geen grote investeringen in hun woningen te doen.   Tegelijkertijd legt Woonplus zich vast op het schoon, heel en veilig houden van de woningen en het herstellen van gebreken en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties.    

Wij zouden zeggen;  hartstikke duidelijk, de woningen worden op termijn gesloopt, maar tot die tijd op orde gehouden door de eigenaar/verhuurder.

Nu  echter,  zijn er al enige tijd klachten van bewoners over slechte en gevaarlijke  situaties, tocht en andere gebreken aan de woningen die onvoldoende hersteld worden door de verhuurder.  Dit valt samen met  een huurverhoging en dan is het dus geen wonder dat bewoners terecht in het geweer komen.  Wij kunnen deze gevoelens volledig delen en steunen de bewoners in hun bezwaren.

De laatste ontwikkeling is dat de directie van Woonplus, bij monde van hun directeur  Bob Venhuizen,  in een kranteninterview een heel andere interpretatie geeft aan de brief die zij in maart 2012 hebben rondgestuurd.   “ … alle woningen staan op de nominatie voor sloop.”  Dit kan volgens Venhuizen ook betekenen: “grootschalige ingreep”, ofwel renoveren. 

Deze  interpretatie  is voor ons en iedereen die bekend is met de situatie, een volledig nieuwe.    Zoals gezegd, Woonplus is deelgenoot, partner en mede uitvoerder van het geldende beleid in Schiedam Oost. Als zodanig liggen er verplichtingen en verwachtingen, naar partners en naar bewoners/huurders.  Als er zich nieuwe omstandigheden voordoen, waardoor  Woonplus haar partnerschap niet meer kan vervullen zoals verwacht en bedoeld, dan is het eerlijker om te zeggen dat  Woonplus de situatie opnieuw wil bezien en bespreken met  partners en huurders,  dan dat de Nederlandse taal in de brief van maart 2012 iets anders betekent dan dat wij er allemaal in hebben gelezen.  Zo zijn we niet getrouwd, partner !

Namens de PvdA Schiedam,                                                                                    1-9-2013.

Harry van der Hoeven

Naar het nieuwsoverzicht