Houd pas op de plaats bij van gas los!

Geplaatst op 25-09-2019 om 20:15 uur
Hieronder kunt u de bijdrage van Petra Zwang lezen tijdens de commissievergadering van 25 september 2019: “Voorzitter, 
Laat ik beginnen te zeggen dat de PvdA duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. De PvdA het belangrijk vindt dat we samen zoeken naar nieuwe energiebronnen. Voor nu en de toekomst. We moeten alternatieven vinden voor olie en gas. Deze opgave is wereldwijd, landelijk en ook Schiedam moet daar zijn steentje aan bijdragen. 
Wat betreft Groenoord van het gas af. De PvdA wil daar drie dingen over opmerken: De presentatie van vorige week geeft weer nieuwe inzichten. De PvdA is blij te horen dat de gemeente niet van plan is alle bewoners van Groenoord van gas los te halen, wat lange tijd de insteek leek. Dat geeft bewoners ruimte om te kiezen. En brengt mij bij ons eerste punt. 

In het raadsbesluit van maart 2019 staat dat in mei een procesvoorstel aan de raad wordt voorgelegd, waarop de raad ja of nee kan zeggen. Op basis van het procesvoorstel wordt de business case gemaakt voor ‘Groenoord van het gas af’. De raad kan zo zijn kaderstellende rol uitvoeren, kaders mee geven. Op basis van het uiteindelijke voorstel 
zal de raad een besluit nemen; het go of no go moment. De wethouder heeft dit tijdens de vergadering na vragen van de PvdA nogmaals beaamd, toegezegd. Nu ligt er een 
brief en wordt er over een procesvoorstel niet meer gesproken. Dat hebben we niet afgesproken. Eenzijdig afspraken veranderen draagt niet bij aan een helder en transparant proces gericht op draagvlak en participatie. 

Als dit de wijze is waarop het college de raad meeneemt in een miljoenenproject, omgaat met afspraken, toezeggingen, raadsbesluiten, dan maakt de PvdA zich grote zorgen. In hoeverre neemt het college de raad en de bewoners serieus. In hoeverre voelen bewoners zich serieus genomen? En de gevolgen hiervan zijn zichtbaar. 
Waar de wijk in eerste instantie positief stond tegenover het plan, horen wij steeds meer kritische geluiden. Is het draagvlak aan het verdampen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Een wethouder die spreekt over inspraak en voorspraak zou dit dan toch serieus moeten nemen? Een college wat een pact met de stad wil sluiten, moet zich toch ernstig achter de oren krabben. 
Dat brengt mij bij mijn derde punt, het geld. Groenoord van het gas af gaat niet alleen de huurders en eigenaren veel kosten, maar alle Schiedammers. Er worden bedragen genoemd, maar deze zijn gebaseerd op basis van aannames en wishful thinking, worden voortdurend bijgesteld. Wat betekent het voor de huurprijs op lange termijn? Dus niet alleen voor de huidige huurders, maar de huurders van morgen, voor onze kinderen. Betekent dit een afname van de voorraad sociale woningbouw? 
En wie zijn eigenlijk die woningeigenaren? Dat zijn geen snelle jongens met flinke salarissen, maar voor een groot deel voormalig huurders van een sociale woning die in de jaren negentig de woning als huurder met korting kon kopen. Want Woonplus had geld nodig. Eigenaren met jonge vve’s. En oude complexen. Eigenaren die nu met pensioen zijn en daardoor minder inkomen hebben. 
De PvdA heeft grote problemen met de constructie van lenen aan de VVE om de bewoners zo te dwingen de investering te doen. Of je het geld nu wel of niet hebt. En wel of niet kan terug betalen. De terugbetaling loopt via de VVE’s. Zij lopen zo een enorm risico. Maar ook de gemeente loopt een risico. Is er rekening gehouden mee indirecte kosten. Immers, wanneer dit leidt tot problematische schulden bij de eigenaren, kloppen zij bij de gemeente aan. Waar staan we nu? 
Woonplus is al van start gegaan, want de commissarissen van Woonplus hebben een go gegeven. Er vindt een aanbesteding plaats en door de gemeente een communicatie-adviseur geworven. Er wordt onderhandeld met Eneco, die in de verkoop staat, volgend jaar van eigenaar verandert. Tijdens een besloten bijeenkomst georganiseerd door het college heeft Eneco gemeld dat prijsafspraken die nu gemaakt worden, voor een beperkte duur zijn. De business case krijgt steeds meer vorm, dus kaders kunnen we niet meer meegeven. We kunnen hooguit de mammoettanker een klein beetje bijsturen. Wat betekent dat, wanneer het duurder uitvalt, of als er een no go komt, of we geen subsidie krijgen? Het college gedraagt zich als een verzekeringsagent die polissen verkoopt met mooie praatjes en schitterende toekomstbeelden. En veel kleine lettertjes. Wat zijn de kosten, welke risico’s worden er genomen. Wat zijn de gevolgen voor omvang van de sociale woningvoorraad, de 
huurprijs? Dit staat allemaal in de kleine lettertjes. 

 Groenoord van het gas af heeft een mooie doelstelling, we doen het namelijk voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Maar ten koste van wat? Met de plannen zoals ze er nu liggen, worden er grote financiŽle risico’s genomen, te grote risico’s die gevolgen hebben voor onze kinderen en kleinkinderen. In heel Schiedam. Daarom vraagt de PvdA de 
wethouder, het college een pas op de plaats te maken. Te stoppen met afspraken maken die we niet kunnen terugdraaien. Te stoppen zodat de raad kaders mee kan geven. Te stoppen om een Schiedam waardig participatie traject te starten. Te stoppen om samen met de bewoners de participatie vorm te geven op een ordentelijke manier. Samen met de GBG om tafel te zitten en samen een goed plan te maken. Om de kleine lettertje te bespreken met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in het achterhoofd!”
Naar het nieuwsoverzicht