Schriftelijke vragen Huurdersondersteuning SOBO

Geplaatst op 08-10-2019 om 12:45 uur

Schriftelijke vragen PvdA aan college over huurdersondersteuning SOBO

 

Het SOBO heeft vele jaren de belangen behartigd van Schiedamse huurders. Bij renovatie, sloop/ nieuwbouw en andere wijk gerelateerde zaken functioneerde het SOBO als de contactpersoon voor de wijkbewoners, al dan niet in samenwerking met bewonersorganisaties en VVE’s.

Huurders konden en kunnen terecht met hun individuele woon gerelateerde vragen.

 

Vanaf 1 februari 2019 is de huurdersondersteuning gecontinueerd op een andere locatie (Het Stadserf) en met 50% minder capaciteit.

 

Vragen:

 1 Hoeveel huurders hebben met hun vragen sinds 1 februari de weg naar het Stadserf gevonden?

 

Tijdens de bespreking van het voornemen om de Samenwerking met het SOBO te stoppen, heeft het college aangegeven dat het WOT een deel van de vragen kan beantwoorden.

 

2 Hoe verloopt de samenwerking tussen de huurdersondersteuning op het Stadserf en de WOTs?

 

3 Welke scholing van WOT medewerkers heeft plaatsgevonden om individuele woon gerelateerde vragen adequaat te kunnen beantwoorden, zoals dreigende uitzetting of thuisloos zijn?

 

De PvdA begrijpt dat er opnieuw een start gemaakt wordt om HOW te laten functioneren als een orgaan wat huurders van Woonplus met hun vragen terecht kunnen.

 

4 Herkent het college dit signaal?

 

5 Waar kunnen huurders van Woonplus met hun vragen terecht zolang HOW nog niet functioneert zoals beoogd?

Naar het nieuwsoverzicht