PvdA Schiedam wil meer geld voor armoedebeleid

Geplaatst op 12-11-2019 om 17:50 uur
Een op de zeven gezinnen, een op de zes kinderen groeit momenteel op in armoede in Schiedam. De PvdA Schiedam vindt dat onacceptabel, alle kinderen hebben recht op gelijke kansen. Daarom zal de PvdA Schiedam een amendement op de begroting indienen op 12 november om meer geld te vragen voor de dreigende tekorten op het armoedebeleid. De PvdA Schiedam vindt dat ieder kind het recht heeft op eerlijke kansen in het leven. Armoede onder kinderen lijkt helaas nog steeds een veelvoorkomend probleem te zijn in Schiedam (ruim 1 op de 6) en dat vindt de PvdA niet kunnen. Het College heeft aangegeven dat zij zich wil richten op een preventieve aanpak van armoede en problematische schulden, met als gevolg dat bestaande voorzieningen voor Schiedammers die in armoede leven, zullen worden uitgekleed. De PvdA Schiedam ziet dat een aanpak die gericht is op het voorkomen erg nodig is, maar vindt dat dit nooit ten koste mag gaan van bestaande sociale voorzieningen. Het is daarom belangrijk dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor het armoedebeleid. Gelukkig biedt de begroting volgens de PvdA Schiedam kansen. In de begroting is er een bedrag van ¤175.000 opgenomen voor het project “Nieuwe energie voor Groenoord”, waar de gemeenteraad nog geen besluit over heeft genomen. In afwachting van dit besluit ziet de PvdA Schiedam een mogelijkheid om het budget armoedebeleid te verhogen. De PvdA dient tijdens de behandeling van de begroting op 12 november 2019 een amendement in waarmee de ¤175.000,- vervalt en wordt toegevoegd aan het incidentele budget van armoedebestrijding. Hiermee kan er worden voorkomen dat er verder wordt bezuinigd op de armoedevoorzieningen voor Schiedammers die deze het hardst nodig hebben.
Naar het nieuwsoverzicht