Bijdrage PvdA begroting 2020

Geplaatst op 12-11-2019 om 17:50 uur
Hieronder kunt u de bijdrage van onze fractievoorzitter Petra Zwang teruglezen: ————- Voorzitter, We bespreken vandaag de begroting 2020 van de gemeente Schiedam. Een sluitende begroting, meerjarig. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen. Zeker als we het vergelijken met de begroting in andere steden. Sluitend ja. Maar met reserves die sneller opdrogen dan de was aan de lijn op een zonnige dag. Dat betekent dat we ons huishoudboekje heel goed op orde moeten houden. Misschien iets minder proefballonnen oplaten, iets minder werk laten doen door anderen. Iets minder extern inhuren. Eigenlijk net zoals Schiedammers hun inkomsten en uitgaven moeten bewaken. PVDA EN DUURZAAMHEID:: Voorzitter de PvdA vindt duurzaamheid belangrijk. Alle ontwikkelingen rond afval scheiden die het afgelopen jaar ingezet zijn, juichen wij toe. Er wordt meer van de Schiedammers gevraagd, maar met een mooi resultaat. Wij betreuren dat dit niet beloond wordt met een verlaging van de afvalstoffenheffing. Of gelijk blijven. Nee, de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. Wij vragen de wethouder nogmaals kritisch te kijken naar de opbouw van de kosten, om zo de inzet van de Schiedammers financieel te belonen. MEER GELD VOOR ARMOEDEBELEID: Voorzitter, collega raadsleden, ik vertel niets nieuws als ik zeg dat veel Schiedammers iedere dag hun uiterste best doen om alle eindjes aan elkaar te knopen. En dat gaat de ene keer beter dan de andere. Ondanks werk, of een lang werkzaam leven achter de rug hebben. Ondanks dat op de kleintjes wordt gelet, leven veel Schiedammers in armoede. Een op de zeven gezinnen, een op de zes kinderen groeit in Schiedam op in armoede. Maar voorzitter, alle kinderen verdienen dezelfde kansen. De voorzieningen vanuit het armoedebeleid zorgen ervoor dat gelijke kansen gerealiseerd worden. Maar dit budget staat onder druk, juist in een tijd dat het Nederland financieel beter gaat. Dit is niet uit te leggen. De PvdA vindt dat de bestaande regelingen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur moeten blijven bestaan. Niemand mag buiten gesloten worden, het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen heeft wat betreft de PvdA de komende jaren topprioriteit. Voorzitter, de raad heeft nog niets heeft besloten over de energie transitie Groenoord en de hiervoor gereserveerde ¤175.000,- euro in 2020 kan wat ons betreft in afwachting van de bespreking van de business case dan ook besteed worden op en andere plek waar het meer dan hard nodig is. Wij willen het incidentele budget laten vervallen en dit toevoegen aan het incidentele budget armoedebestrijding. Daarom dient de PvdA samen met de SP een amendement in. AMENDEMENT ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS: Voorzitter, het college heeft participatie en initiatieven vanuit de stad hoog in het vaandel staan. Als Schiedam mogen we trots zijn op alle vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor onze stad. Wij moeten ze koesteren, ze zijn onbetaalbaar! De PvdA ziet dat er steeds meer taken bij de Schiedamse vrijwilligers worden gelegd. De Erker, De Brug, de Buren van Oost zijn hier mooie voorbeelden van. Wanneer vrijwilligers intensief samenwerken, kunnen er situaties ontstaan waar zij niet direct een antwoord op hebben. Een onafhankelijk professioneel advies is dan nodig. De PvdA is van mening dat de gemeente een belangrijke rol speelt bij de ondersteuning van de initiatieven. Wij vragen het college dan ook middels een motie te mogelijkheden te verkennen van het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers. MOTIE EERLIJKE KANSEN OP DE WONINGMARKT: Voorzitter, De eindjes aan elkaar knopen, een toekomst opbouwen. Daarbij is betaalbaar wonen een belangrijke voorwaarde, misschien zelfs de belangrijkste. Maar niet vanzelfsprekend voor Schiedamse starters op de huidige verhitte woningmarkt. Wij hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd, bouwen voor bewoners en niet voor beleggers. Een van de maatregelen om starters een kans te geven is het invoeren van woonplicht. Enkele steden experimenteren hier al mee. Op Prinsjesdag zijn maatregelen aangekondigd om betaalbaar wonen voor starters te stimuleren. Voorzitter, laten wij niet wachten tot de maatregelen vanuit het rijk in 2022 zullen ingaan. Wij vragen het college middels een motie de mogelijkheden van het invoeren van Woonplicht te verkennen zodat starters een eerlijke kans maken in de huidige woningmarkt. MOTIE HET BELANG VAN LERAREN: Tot slot voorzitter. De PvdA ziet onderwijs als een van de belangrijkste manieren voor een goede toekomst, om een goede baan te vinden. Dat kan niet zonder docenten, zonder leerkrachten. De PvdA ziet het lerarentekort als een maatschappelijk probleem waarbij we als gemeente niet aan de zijlijn kunnen staan. In juli is een door ons ingediende motie aangenomen, waarin wij het college vragen samen met de schoolbesturen een plan van aanpak te maken. Wij willen het college vragen haast te maken met dit plan. Want elke dag loopt het lerarentekort verder op waarvan onze Schiedamse kinderen de dupe van worden.
Naar het nieuwsoverzicht