Schieveste: gelikt maar zorgen over leefbaarheid

Geplaatst op 27-01-2020 om 12:48 uur

Hieronder kunt u de bijdrage van ons fractielid Bilal Badri over het raadsvoorstel Schieveste teruglezen tijdens de commissievergadering van woensdag 22 januari 2020:

---------------

Dankuwel voorzitter,

De afgelopen weken heeft de PvdA met veel interesse de gepresenteerde plannen voor Schieveste gevolgd. Een groot project dat veel extra woningen zou moeten toevoegen aan Schiedam. Meer bouwen, juicht de PvdA uiteraard van harte toe. Als wij de sfeerimpressies mogen geloven, dan ziet het er gelikt uit.

 

Uit signalen die wij hebben ontvangers van Schiedammers blijkt dat er nogal wat vraagtekens zijn. Ook wij hebben als PvdA vragen. Schieveste is namelijk geen makkelijk gebied. Het ligt tussen de snelweg en het spoor in en dat zorgt voor vragen over de leefbaarheid. Twee weken geleden bleek nog dat Schiedam de meest vervuilde lucht van Nederland heeft als het gaat om de uitstoot door verkeer en industrie.

 

Maar wat te denken over bodemverontreiniging? We zijn als raad een paar keer geconfronteerd met extra kosten doordat deze te laag zijn ingeschat of de verontreiniging te laat is gezien. Voor ons dus extra reden om kritisch te zijn.

 

Maar allereerst, voor wie bouwen wij nou eigenlijk, is dat voor de Schiedammer of erbuiten? We hebben namelijk genoeg Schiedammers die moeite hebben met het vinden van een woning. Uit het plan en de presentaties zijn wij niet gerustgesteld dat dit plan Schiedammers gaat helpen. Hoe profiteren zij ervan?

 

Verder, willen wij graag weten wat er nou daadwerkelijk wordt gevraagd van de gemeenteraad. Zeggen wij alleen ja tegen de verdere uitwerking van het plan of zeggen we hier ook mee, het plan is akkoord en nu gaan we de formele procedures in gang zetten zodat we kunnen beginnen met de realisatie? Met andere woorden, welke invloed kunnen wij nog als raad uitoefenen op de planvorming zelf?

 

De PvdA heeft maakt zich erg zorgen om een aantal aspecten van het plan die de aandacht verdienen.

 

Allereerst, de omvang van de woningen. De woningen zijn erg dicht op elkaar gebouwd, wat ten koste gaat van de ruimte. Er wordt ook gebouwd voor gezinnen, maar het gaat hier om erg krappe ruimtes waar wij ons van afvragen of dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid. Welke bandbreedte is er als het gaat om de te bouwen woningen? Het plan is gebaseerd op 3000, maar zou 2500 geen geschikter aantal kunnen zijn met het oog op leefbaarheid. Welke ruimte is er?

 

Aansluitend, wij begrijpen dat er afspraken gemaakt kunnen worden over de periode waarin sociale huurwoningen, sociaal moeten blijven. De PvdA vraagt zich af hoe lang deze woningen sociaal blijven en wat als die periode voorbij is. Liberalisering?

 

Verder, de het borgen van de sociale veiligheid baart de PvdA ook zorgen. Er wordt steeds uitgegaan van aannames dat als de ‘plinten’ gevuld worden, dit wel goedkomt. Maar wat als dat niet zo is? Zijn we dan geen Bijlmer 2.0 aan het bouwen?

 

Over de verkeersveiligheid hebben wij ook vragen. Vorige week werd gezegd dat de verkeerscirculatie nog onderzocht gaat worden, maar dan nog. Is er bijvoorbeeld ook nagedacht over postbezorgers en allerlei andere diensten die hun auto moeten parkeren in een autoluw gebied?

 

Dan nog een andere belangrijke aanname die wordt gedaan in het plan, namelijk dat het Rijk, Prorail en de NS gaan bijspringen om Schiedam centrum te vernieuwen en voor de extra overkapping te zorgen, het laatste is overigens een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van het plan.

Waar de PvdA erg naar benieuwd is, is wat als het Rijk en deze partijen niet zo bereidwillig zijn als wij hadden gehoopt.

Wat dan? Eindigt Schiedam dan met nieuwe woningen en een oud station? Dat zou namelijk in schril contrast staan met de mooie foto’s in het plan. Dit roept bij de PvdA ook de volgende vraag op: welke extra investeringen kan Schieveste dan nog van ons vragen?

 

Als laatst nog een vraag over de nieuwe omgevingswet. Een paar weken geleden werd de raad meegenomen hierin en werd ons verteld dat deze wet meer ruimte kan bieden op een aantal aspecten als geluid en participatie. Wij vragen ons af in hoeverre deze ontwikkeling is meegenomen in de haalbaarheidsstudie. Is er bij de haalbaarheidsstudie uitgegaan van de huidige situatie of is er ook uitgegaan van de komst van de omgevingswet?

Naar het nieuwsoverzicht