Geen aantasting groene long

Geplaatst op 20-09-2013 om 08:46 uur

Woningbouw op sportpark Kethel mag niet tot aantasting van de groene long leiden.

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad van Schiedam gesproken over de uitgangspunten voor de woningbouw die op het huidige sportpark Kethel gerealiseerd gaat worden. Tijdens het debat heeft de Partij van de Arbeid het college duidelijke voorwaarden meegegeven. De fractie is positief over de bouwplannen, maar maakt zich onder andere zorgen over aantasting van het groen in Kethel.

Al van het begin af aan heeft de PvdA duidelijke voorwaarden gesteld waar het woningbouwprogramma aan moet voldoen. Deze plannen mogen de zogenaamde Groene Long niet aantasten en mogen de gemeente geen financiële risico’s opleveren.  Ook moet goed rekening worden gehouden met de drassige bodem, de overlast van het nabij gelegen vliegveld, de openbaar vervoer-voorzieningen, de passendheid in de huidige omgeving en de wijze waarop het verkeer de wijk in en uit rijdt.

Het sportpark is als woningbouwlocatie al genoemd in de Stadsvisie die haast unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld in 2009. Schiedam heeft de behoefte aan meer huizen in het middensegment, waardoor Schiedammers die dat willen makkelijker wooncarrière kunnen maken in eigen stad. De locatie leent zich daar erg goed voor.   

De ontsluiting van de wijk baart de PvdA wel zorgen. Er zijn verschillende opties, waarvan sommigen een ernstige aantasting van de groene long inhouden. Dat kan wat de PvdA betreft niet aan de orde zijn. Ook heeft de PvdA de voorkeur voor het behoud van zoveel mogelijk bomen. Buiten de sportvelden mag nooit gebouwd worden.

PvdA-raadslid Sebastiaan van der Vliet: “Sportpark Kethel gaat verhuizen naar het dak van de A4. Daardoor gaat een langgekoesterde wens van Tuindorp in vervulling dat de parkeeroverlast van het sportpark verdwijnt. Er ontstaat op deze manier ook een unieke kans om hoogwaardige woningbouw te realiseren binnen een fantastisch groene omgeving. Deze omgeving moet wel te allen tijde groen blijven. Daarin passen geen autowegen dwars door het groen en bebouwing in het groen.”

 

Naar het nieuwsoverzicht