Resultaten enquête: Wat zou u doen met 42 miljoen?

Geplaatst op 25-06-2020 om 11:30 uur

Terugkoppeling enquêteresultaten:
'Wat zou u doen met 42 miljoen?'"Wat zou u doen met 42 miljoen?"

Dit is de vraag die de PvdA 7 februari jongstleden aan alle Schiedammers stelde. Dit naar aanleiding van het definitieve besluit van de gemeenteraad van Schiedam om de aandelen van energiemaatschappij Eneco te verkopen voor een bedrag van ongeveer 42 miljoen euro.

Verkopen of houden? De PvdA Schiedam vond en vindt dit een lastig vraagstuk. Maar als er besloten is tot verkoop, dan wil de PvdA wil dat dit geld zorgvuldig besteed wordt en dit ten goede komt aan een mooiere en sociale stad voor alle Schiedammers. De gemeenteraad heeft in januari een motie aangenomen waarin richtlijnen over de besteding zijn meegegeven aan het college. Dit klinkt als een mooie eerste aanzet, maar niet alle partijen zijn bij het schrijven van de motie betrokken geweest. En het feit dat de PvdA heeft ingestemd met de motie, heeft ons er niet van weerhouden u te vragen wat te doen met de poen. De motie was immers een eerste aanzet, maar de Schiedammers kennen de stad het best en geven ons de noodzakelijke inzichten!

Op 7 februari 2020 lanceerde de PvdA een website waar alle Schiedammers de vraag werd gesteld wat zij zouden doen met 42 miljoen. Binnen een week hadden al een kleine 200 Schiedammers de enquête ingevuld. Op de dag van de sluiting stond de teller op 285. Een resultaat waar we als PvdA trots op zijn, vooral omdat het laat zien hoeveel Schiedammers betrokken zijn bij hun stad!

Maar toen nam het coronavirus ons in zijn greep. De beloofde bijeenkomst waar we de uitkomsten van de enquête zouden presenteren kon niet plaatsvinden. En eerlijk gezegd stonden we als Schiedam voor heel andere opgaven. Hoe zorgen we ervoor dat alle Schiedammers gezond zijn en blijven? Hoe zorgen we voor alle Schiedammers die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis?  

Wij willen u vandaag een eerste uitkomst van de resultaten geven. Alles uitgeven, sparen of een combinatie van beide? De Schiedammers zijn van mening dat de gemeente niet alles direct moet uitgeven, maar ziet graag dat ongeveer de helft opzij gezet wordt. En welke bestemming heeft de Schiedammer voor ogen voor het bedrag wat besteed moet worden? Het oplossen van woningnood heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast ziet de Schiedammer de stad graag met meer groen en een beter onderhouden infrastructuur. Op de voet gevolgd door een intensievere aanpak voor armoede en schulden. Voor meer gedetailleerde informatie over de resultaten van de enquête, worden Schiedammers verwezen naar de bijbehorende infographic.

Het coronavirus heeft niet alleen financiële gevolgen voor zzp’ers, mkb’ers en jongeren met een tijdelijk contract, maar ook het huishoudboekje van de gemeente staat onder druk. Het Koersdocument wat in juli in de raad besproken wordt, en de bespreking van de begroting in de raad in november zullen hier rekening mee moeten houden. Voor de PvdA zijn de uitkomsten van de enquête, namelijk het antwoord van de Schiedammer op de vraag hoe zij de Eneco opbrengsten zouden besteden, iets zijn wat de gemeenteraad en het college de komende maanden serieus zal moeten meewegen in hun besluiten.

Tot slot zijn Schiedammers ook gevraagd om concrete ideeën en suggesties aan te leveren voor hoe de Eneco opbrengsten ten goede kunnen komen aan Schiedam. Dit heeft tot tientallen leuke ideeën geleid waar de PvdA mee aan de slag wil gaan. Meer informatie hierover volgt op een later moment.


Met vriendelijke groet,


PvdA Schiedam

_________________________________________________

 

Resultaten enquete: wat zou u doen met 42 miljoen?

Naar het nieuwsoverzicht