Angst zaaien drijft mensen uit elkaar

Geplaatst op 29-07-2020 om 19:00 uur

Angst zaaien drijft mensen uit elkaar.

 

De afgelopen maanden zijn we geplaagd door een virus waarbij diverse maatregelen werden afgekondigd waarvan niemand wist welke de juiste waren en waarbij de afgekondigde maatregelen elkaar soms tegenspraken.

Daarbij kwam dat iedereen zo min mogelijk contact mocht hebben met een ander en waarbij de  afstand nu is teruggebracht tot nog wel 1,5 meter.

Ieder werd volgestopt met angst voor de ander. Als er daarna maatregelen worden afgekondigd die tegenstrijdig zijn geeft dat draagkracht bij de bevolking.

Vervolgens komt er een discussie over afkomst en huidskleur waarbij de ene groep zich tegenover de andere stelt. Er worden verwijten gemaakt of er stonden mensen verbaasd over deze ontwikkeling.

Als angst wordt gepaard aan afsplitsing van groepen geeft dit een versterking van de gevoelens zoals we die in de jaren dertig ook hebben gezien en waarvan de gevolgen van 75 jaar geleden bekend zijn. Ook hier is een geschiedenisles op zijn plaats. We moeten niet in herhaling vallen. We moeten ons niet mee laten voeren in ontwikkelingen die aan de andere zijde van de Oceaan plaatsvinden.

Als er wetgevingen onder het mom van corona moet komen waarbij rechtstreeks maatregelen worden uitgevaardigd en de discussie in een parlement wordt gepasseerd stevenen we af op een totalitaire staat waarvan we de voorbeelden kennen.

Van je fouten moet je leren en dat is de basis van de geschiedenis. Het heeft geen nut elkaar verwijten te maken over een vergaand verleden om slechts excuses te maken als er verder geen gevolgen aan worden verbonden.

 

Om verkeerde ontwikkelingen te wijzigen moeten we zeker overleggen welke maatregelen worden genomen en hierin moet de discussie op meer punten plaatsvinden dan alleen het parlement. Alle maatregelen, hoe goed bedoeld ook, die zonder discussie worden genomen vinden draagkracht bij machines maar blijven bij mensen ter discussie en daar verandert politionele repressie niets aan.We moeten kijken waar we naartoe gaan en niet alleen achteruit kijken want daar komen ongelukken van. Keuzes worden toch gemaakt om de samenleving zo goed mogelijk in te richten en voor ieder de beste mogelijkheden?

Wat gaan we doen aan kinderarbeid, uitbuiting van buitenlandse werknemers en niet te vergeten: de slavenarbeid die de afgelopen maanden is verricht in de ziekenhuizen waar voor heel weinig heel veel is gewerkt en dat je ook niet af kan doen met een lolly?

 

Een crisis moeten we aanwenden om gunstige ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren. Het is een misvatting dat we weer verder kunnen gaan waar we waren gebleven zodra de machinerie is gerepareerd. Initiatieven die in positieve zin zijn opgepakt dienen als een leerschool voor toekomstige ontwikkelingen die ook hun bewezen ruimte nodig hebben.

 

Het is zaak dat men zich verdiept in de keuzes die werden en worden gemaakt om een begrip te krijgen in de komende ontwikkelingen.

We moeten gezamenlijk verder in een nieuwe wederopbouw van de maatschappij waar we de nieuwe initiatieven die de maatschappij  in positieve zin aanbracht in de toekomst meenemen. Iedere emotionele reactie toetsen met gezond verstand komt tot verstandige keuzes. Elkaar bestrijden en bekritiseren zonder alternatief te bieden geeft geen bijdrage. We moeten samenwerken om het hoofd te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Samen vooruit!

 

Aad Verbeek – 3 juli 2020

Naar het nieuwsoverzicht