Darwin had gelijk, wie niet evolueert sterft uit!

Geplaatst op 09-10-2013 om 08:59 uur
Er is met het aantreden van Burgemeester Lamers een begin gemaakt met een bestuurlijke vernieuwing  van ons  stadsbestuur. College, ambtelijke organisatie en gemeenteraad worden uitgedaagd om zich te bezinnen op hun taken, hun rollen scherper te definiëren en hun respectieve handelen te evalueren.

Dit was nodig en gewenst omdat op dit aspect van het stadsbesturen er veel is scheefgegroeid, ook en vooral als gevolg en reactie op het optreden van onze voormalige burgervrouwe, Wilma Verver. 

Meer dan 2 jaar na het vertrek van Mevr. Verver ondervindt onze stad daar nog steeds de schadelijke effecten van. Het gaat hier natuurlijk om reputatieschade voor de stad als gevolg van negatieve publiciteit. Het meest actuele voorbeeld hiervan is de rechtszaak die door de aannemer van de woning van Mevr. Verver is aangespannen om volledige betaling te krijgen voor het door hem verrichte werk. In deze zaak  is nu een tussenvonnis uitgesproken, waarin in ieder geval duidelijk wordt wat de rol en positie is van de gemeente Schiedam in deze zaak, namelijk: geen.

Nu heeft de Raad van de gemeente Schiedam bij aantreden van de nieuwe burgemeester Lamers vastgesteld dat er een definitieve streep onder  “de kwestie Verver” zou worden gezet, omdat de raad vond dat dit nodig was om een helingsproces te kunnen starten. Achteraf kunnen we zeggen dat dit het begin was van de evolutie uit de inleiding van dit stukje.

Nu zijn er jammer genoeg  enkele raadsleden of fracties die aan dat helen van de wonden en dit groeiproces  liever niet meedoen, want het betekent dat ook zij naar hun eigen functioneren moeten kijken en ook moeten evolueren. Waarom dat zo  is, daar kunnen we natuurlijk wel naar gissen, en we weten ook onderhand wel wie dit betreft. Populistische lokalo’s zoals de fracties Schoenmaker, of Rose zijn al verschillende malen aangesproken op gedrag dat niet bij een verantwoordelijke rol als medebestuurder hoort, nl. de rol van besturen op hoofdlijnen, kaders stellen en achteraf controleren. Zij, en andere kleine rechtse fracties hebben veel meer affiniteit met de onderbuik van zichzelf en met die van een deel van het publiek. Dan gaat het om snelle, oppervlakkige meningen en oplossingen, dan moeten dingen”gewoon even” gedaan worden in het bestuur, en worden zaken afgedaan met dooddoeners als:  “is het niet waar dan?”.

Dat dit leidt tot chaos is genoegzaam bekend, we hebben het in het bestuur van deze stad eerder gezien in 2002-2006, chaos is een klimaat waarin populistisch rechts gedijt, maar gezonde groei op langere termijn niet mogelijk is. Het lijkt dan ook dat het oprakelen van oud zeer, het openhalen van oude wonden de rechtse populisten een middel is om een verantwoordelijk bestuurlijk gedrag van zich af te houden en niet mee te hoeven gaan in een verdere evolutie.

De PvdA kiest ervoor om niet mee te gaan in het scheppen van extra chaos in deze stad, we hebben nog zat te verbeteren aan het bestuur en de dienstverlening aan onze burgers. De PvdA kiest voor de toekomst. Een toekomst waarin bestuurlijke debatten betrekking hebben op het vooruitbrengen van deze stad.

Natuurlijk staat ieder lid van de gemeenteraad vrij om nog te willen spreken over het tussenvonnis in de zaak Verver- V. d .Tempel. De vraag is hoe dat dan zou moeten gebeuren, moet dat via een ingelaste Raadsvergadering, of kan het in een commissievergadering na een definitief vonnis. Daarnaast is de insteek van zo’n debat van belang; gaat het om, zoals D66 lijkt te willen, het helder krijgen van een bestuurlijke onderbouwing, het uitspreken van teleurstelling over het gedrag van een oud-burgemeester en het afhechten van een pijnlijke wond; dan wel om het puberale trappen tegen bedachtzame  groei.

Want groeien doet soms pijn en het vereist verandering, ook altijd lastig, het voelt altijd zo comfortabel in een vertrouwde rol. Maar wie niet verandert wordt door de tijd ingehaald en achtergelaten. Darwin had gelijk, wie niet evolueert, sterft uit.
Naar het nieuwsoverzicht