Raad ingestemd met Metropoolregio

Geplaatst op 21-12-2013 om 14:44 uur

Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van Schiedam heeft de raad ingestemd met toetreding tot de Metropoolregio, waaruit de stadsregio’s van Rotterdam en Haaglanden uit gaan bestaan.

De PvdA heeft ook ingestemd nadat de burgemeester vragen van de PvdA-fractie had beantwoord. De PvdA heeft benadrukt dat de Metropoolregio voor Schiedam veel kan bieden, maar dat er nog veel onduidelijkheid is over de inhoud van het beleid, de financiën en de organisatie. De Metropoolregio gaat taken op het gebied van verkeer en vervoer (waaronder het openbaar vervoer van onder meer RET en HTM) en economie uitvoeren. Als de Metropoolregio goed functioneert en wensen van Schiedam uitvoert, kan dat inhouden dat station Schiedam Kethel wordt gerealiseerd, een tramlijn wordt aangelegd tussen Schiedam en Delft en dat er een Metropoolpas komt, waarmee meer mogelijk is dan met de bestaande Rotterdampas. De PvdA staat hier positief tegenover.

 

De PvdA vindt wel dat Schiedam beter aangesloten kan blijven bij de bestaande Stadsregio Rotterdam, ondanks een aantal negatieve gevolgen die de stad daarvan in de afgelopen jaren heeft ondervonden, zoals de vermindering van het openbaar vervoer. De stem van Schiedam is hier zwaarder vertegenwoordigd dan in de toekomstige Metropoolregio. Er is wetgeving in voorbereiding wat het onmogelijk maakt dat de Stadsregio zich bezig mag houden met openbaar vervoer. Dit kan straks alleen plaatsvinden op het niveau van de Metropoolregio. Daarom is de PvdA van mening dat we alvast voorbereid moeten zijn op een nieuwe situatie en heeft de PvdA ingestemd, mocht de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de nieuwe wetten om de oude Stadsregio’s (de zogenaamde WGR+-regio’s) op te heffen. 

Naar het nieuwsoverzicht