Goed gesprek met bewoners en ondernemers in Zuid

Geplaatst op 23-02-2014 om 14:03 uur

Op zaterdag, 22 februari heeft de Partij van de Arbeid met fractieleden, de kandidaat- raadsleden voor de Gemeenteraad en beide PvdA wethouders Mario Stam – lijsttrekker,  en Peter Groeneweg, een bezoek gebracht aan de wijk Zuid. Dat deze wijk volop in beweging is bleek wel uit de gesprekken met de aanwezige vertegenwoordigers van de Ondernemers, de bewoners van de Havendijk, straattteams, bewonersvereniging Zuid en de Cultuurscout.

Om 10.00 uur werd iedereen verwelkomd en ontvangen in de zaal van de BVSZ aan de Leliestraat.  Na het drinken van een kopje koffie of thee gingen de aanwezigen vanaf 10.15 uur met elkaar in gesprek over de onderwerpen die de wijk en bewoners  bezig houden, hebben gehouden of gaan houden. Eerst gaven de voorzitter en de vice voorzitter een beeld van de actuele situatie die er nu is na een aantal doorgevoerde bezuinigingen en de wijze waarop een en ander door het bestuur, maar ook door bewoners en ondernemers is opgepakt. Goede ontwikkeling is de komst van het Hof in Zuid. Het wijkservicecentrum gaat daar 1 april open.

Daarna gaven de bewoners van het Nereus- en Poseidonflats een toelichting die is ontstaan en kan ontstaan door de komst van de A4 en de toename van met name het vrachtverkeer, waardoor de luchtvervuiling en geluidshinder onder druk komen te staan. Ze moeten binnen de wettelijke normen blijven. Op 3 maart praat het Havendijkoverleg verder met de gemeente waaronder wethouder Groeneweg.

Ondanks de economische mindere tijden, kwamen de ondernemers met een enthousiast verhaal. Zij hebben pas en nieuw bestuur, die veel van plan is om de Groenelaan meer leven in te blazen. De ondernemers stellen medewerking en permanente belangstelling van de zijde van de politiek en de gemeente op prijs.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA en het Wijkactieplan dat met de gemeente en, de bewoners en ondernemers is opgesteld zijn hier duidelijk over.

De wisselwerking tussen de ondernemers en de bewoners zijn er ook in de vorm van  activiteiten met straatteams Zo lieten de vertegenwoordigers van het straatteam Beyerlandsestraat weten, dat ze veel ondernemen in de buurt wijk, denk hierbij aan het Haloweenfeest, maar ook aan Koninginnedag, dat tegenwoordig Koningsdag heet. Tenslotte kwam de Cultuurscout in Zuid aan het woord, zij gaf een toelichting op de activiteiten die op stapel staan en wat de mogelijkheden in de wijk nog zijn om de bewoners in Zuid het cultureel aan trekkelijk te maken.

Vragen van de aanwezigingen werden voornamelijk beantwoord door Mario Stam en Peter Groeneweg, beide PvdA wethouders en kandidaten voor een nieuwe periode.

Aan het eind van de dag sloten de gespreksleider Mari Dingenouts en de voorzitter Coby de la Rie deze bijeenkomst af waarin duidelijk werd dat ieder zijn bijdrage heeft gegeven om de positieve beweging in de wijk onder de aandacht te brengen. Na een dankwoord richting de BVSZ voor hun gastvrijheid en het eten van een broodje, togen de kandidaat raadsleden richting Groenelaan om winkeliers en bewoners een hart onder de riem te steken voor de komende tijd. Een mooie rode roos werd hierbij goed ontvangen.

Naar het nieuwsoverzicht