Informatieochtend Groenoord een groot succes

Geplaatst op 05-03-2014 om 22:39 uur

Uitgenodigd door organisatoren Coby de la Rie, Joke de Haan en Zeyneb  Erdogan was een geanimeerd gezelschap aanwezig om de aanwezige kandidaat raadsleden te informeren over wat er speelt in hun wijk en om aan te geven wat er nog aan wensen leeft voor de komende jaren.

Na koffie met koek en  een inleiding van Coby was het de beurt aan de bewoners om te vertellen over een scala aan activiteiten Lenie Vedebregt  vertelde over ‘het Zimmertje’ waar ouderen bij elkaar komen voor een gezellige tijdsbesteding en voor wat ondersteuning bij zaken die ze zelf niet meer zo goed kunnen.  Het duurde 3 jaar voor Lenie dit van de grond kreeg maar nu loopt het als een trein.

Wim de Vries vertelde over de activiteiten die sinds april ontplooid worden bij Wijkvereniging Woudhoek en Bea van Ette  verbaasde iedereen met haar verhaal over het goedbezochte activiteitencentrum Van Beethovenplein. Verder kwam Ali Scheffer aan het woord over Speelotheek  Ikkie en vertelde Ingrid van Egmond  over de haar activiteiten binnen de regiegroep van het WijkActiePlan  en over de zomerfeesten. Hanneke Kalkhoven  lichtten de verschillende (ondersteunende) bezigheden van de Huurders Belangen Vereniging toe.

Heel enthousiast werden de aanwezige (kandidaat)raadsleden ook van de presentatie  over het voedselbanktuinieren dat door zo’n 20 vrijwilligers uitgevoerd wordt en van het betrokken verhaal van het Sosco  over hun project voor huiswerkbegeleiding voor  Somalische scholieren, dat ze met wat ondersteuning van Anneke Kalkhoven geheel zelfstandig draaien. Ze zijn zo succesvol dat ze al weer op zoek zijn naar uitbreiding van ruimte!

Na al deze succesverhalen was er ook een moment van realisme, want het volhouden van zoveel activiteiten gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf.  Betaalde krachten die na de laatste bezuinigingsronden afscheid hebben moeten nemen worden wel degelijk gemist, vooral waar het gaat om ondersteuning van de vele vrijwilligers, het voeren van de administratie rond het aanvragen en verantwoorden van subsidies  en de inbreng van kennis van wet-en regelgeving. Daarnaast is er behoefte aan een centraal (opslag)punt voor de materialen die de Stichting Activiteiten Groenoord ter beschikking stelt  en is er duidelijk vraag naar meer goede activiteiten voor jongeren in de wijk.

Ten slotte werd er nog gebrainstormd over de manier waarop je alle vrijwilligers in Schiedam een blijk van waardering zou kunnen geven.

Wethouder Mario Stam ging uitgebreid in op de vragen van de bewoners  en gaf daarnaast aan dat hij ook bij deze bijeenkomst weer veel zinnige suggesties gehoord had.  De ochtend werd besloten met een heerlijke lunch met  prachtige hartige taarten en soep van de hand van Coby. Iedereen liet het zich goed smaken en er werd nog uitgebreid nagepraat omdat zo’n ochtend eigenlijk te kort is voor zoveel enthousiaste verhalen. Burgerkracht is duidelijk een term die past bij Groenoord.

Naar het nieuwsoverzicht