Wijkbezoek Nieuwland 18 mei 2013

Geplaatst op 26-05-2013 om 14:18 uur

Verzamelen in Wijkcentrum Dreesplein in Nieuwland, waar op dat moment een Turkse rommelmarkt en verkoop van diverse hapjes plaatsvond. De opbrengst is voor de aanschaf van hulpmiddelen als rollators, rolstoelen enz. voor een project in Turkije. Dit is een initiatief van een Turkse familie en zij houden deze activiteit enkele malen per jaar.

 

Gesproken met Nusret Boz namens VVE van de woningen aan de Parkweg in Schiehart  over de gevelproblematiek. Blijft een privaatrechtelijk probleem waarin partijen (Heijmans en Bemog)  naar elkaar wijzen  maar er geen oplossing voor bewoners is. Onderzoek wijst uit dat tekening goed was  maar uitvoering niet. Een bijkomend probleem is dat op dit moment banken geen hypotheken verstrekken voor woningen aan Parkweg 

 

Bij een bezoek aan het project Over het Water vertelde Peter van Geloven namens bewoners over onveiligheid door vele (pogingen) tot inbraak.  Er zijn goede contacten met de politie. Tevens gaf een bewoonster aan dat zij graag met andere bewoners samen de plantenbakken wilde onderhouden.

In de Staatsliedenbuurt op de  Johan de Wittsingel kregen we uitleg over dit gebied. De woningen, die hier staan behoren tot de categorie met de laagste huur. De woningen zijn erg in trek bij studenten, mensen met schulden en mensen, die net gescheiden zijn. Renovatie van deze woningen is relatief duur. Sloop en nieuwbouw zou vanwege de omgeving zeer kostbaar zijn. Het gebied wordt omringd door flats, die eigendom zijn van particulieren. 

 De bewoners melden dat de herinrichting Troeltralaan is voltooit, allen de weg is veel te nauw opgeleverd. Hierbij is te weinig naar de wensen van de bewoners geluisterd; nu is er soms schade aan geparkeerde auto’s doordat de rijbaan te smal  is en elkaar passeren niet of zeer moeilijk kan. De overlast van  jongeren, die er in het verleden was, is minder. Wel maakt met zich zorgen over de verpaupering van de winkelpanden. 

Invulling tijdelijke voorzieningen op het Wibautplein met speelveld en tuintjes. Bewoners enthousiast dat het geen zandvlakte blijft, kinderen kunnen spelen en voor de voedselbank (goed doel) kan er daadwerkelijk iets gedaan worden door  voor hen groenten en kruiden te verbouwen; het wordt zo een uniek stukje Nederland waarbij bewoners zich samen voor de kinderen in zetten. 11 juli opening van het terrein. De beheergroep van bewoners wordt aangevuld met een activiteitengroep

 

 

 

 

Buurtpreventie. Zij lopen wekelijks in koppels van twee. Signaleren veel en kunnen dat kwijt bij de daarvoor bestemde organisaties, zoals politie, LBB en toezichthouders Openbare Ruimte. Contacten met de buurtbewoners is goed. 

Het bezoek werd afgesloten op het Speeleiland aan de Schaepmansingel; een voorziening voor Nieuwland en West maar waar ook uit andere wijken van Schiedam  kinderen er vaak komen spelen. Ouders betalen per jaar een bedrag van 5 euro. Bij meerdere kinderen uit 1 familie is er een familiekaar. Verder wil men ook verjaardagspartijtjes gaan organiseren.

Voor toezicht tijdens de openingstijden zijn nog mensen extra nodig om aan de speel-behoefte van de kinderen te voldoen. Verder zou men ook graag tijdens de schooltijden open zijn om kinderdagverblijven of peuterspeelzalen de mogelijkheid te bieden om te kunnen spelen. 

Naar het nieuwsoverzicht