Hoofdstuk 1. Hoop, zekerheid en optimisme

In de inleiding geven we weer wat onze uitgangspunten zijn voor het programma.

Deel 1. Een nog socialere stad in 2018

Ons programma bestaat uit twee delen: sociaal en ruimte. Hieronder leest u de inleiding voor het deel 'een nog socialere stad in 2018'.

Hoofdstuk 2. Werkgelegenheid

De PvdA wil op het gebied van werkgelegenheid:

 • de werkgelegenheid in Schiedam vergroten
 • Schiedammers zo goed mogelijk begeleiden naar werk
 • fraude in de sociale zekerheid bestrijden

Hoofdstuk 3. Jeugd en onderwijs

De PvdA wil op het gebied van jeugd en onderwijs:

 • onderwijs van hoge kwaliteit
 • brede scholen uitbouwen als middelpunt van de wijk
 • goede voorzieningen voor de jeugd

Hoofdstuk 4. Armoedebeleid

De PvdA wil op het gebied van armoedebeleid:

 • krachtig voortzetten van het bestaande activerende armoedebeleid
 • kinderen niet de dupe laten zijn van armoede
 • speciale regelingen voor mensen met een laag inkomen

Hoofdstuk 5. Voorzieningen

De PvdA wil op het gebied van voorzieningen:

 • voorzieningen passend bij de Schiedamse maat
 • vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren als belangrijke motor van de stad
 • sport stimuleren op aantrekkelijke accommodaties<

Hoofdstuk 6. Cultuur

De PvdA wil op het gebied van cultuur:
 • een sterke cultuursector in Schiedam
 • zoveel mogelijk Schiedammers kennis laten maken met cultuur
 • ook Schiedammers met een klein inkomen in staat stellen cultuur te beleven

Hoofdstuk 7. Zorg

De PvdA wil op het gebied van zorg:

 • kleinschalige zorg dichtbij Schiedammers
 • mantelzorgers optimaal faciliteren
 • mensen zo lang en goed mogelijk thuis laten wonen

Deel 2. Een mooie en duurzame stad in 2018

Dit is de inleiding op het tweede deel van het verkiezingsprogramma, dat gaat over de onderwerpen, ruimtelijke ordening, wonen, groen, verkeer en vervoer en wijken.

Hoofdstuk 8. Ruimtelijke Ordening

De PvdA wil:

 • mengen van wonen, werken en recreëren
 • bouwen langs hoogwaardig OV-lijnen
 • herontwikkeling van stadsdelen die niet goed functioneren
 • behoud en uitbreiding van groen

Hoofdstuk 9. Milieu en verkeer & vervoer

De PvdA wil op het gebied van milieu en verkeer en vervoer:

 • milieuvriendelijke maatregelen stimuleren
 • beter openbaar vervoer, waaronder een ringbus en wijkbusjes
 • gratis OV voor 65+, minima en verhuizers

Hoofdstuk 10. Wijken en Wonen

In dit hoofdstuk beschrijven we wat onze plannen zijn voor alle wijken in Schiedam. Ook besteden we aandacht aan wonen.

Hoofdstuk 11. Financiën en Bestuur

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan samen besturen met Schiedammers, grondbeleid, lokale belastingen, samenwerkingsverbanden en personeelsbeleid.