Centrum

De oude binnenstad vormt het hart van Schiedam. Met de vele monumenten en watergangen vormt onze binnenstad een uniek gebied binnen de Rijnmondregio. Het centrum vormt met een breed aanbod aan voorzieningen, een ontmoetingsplek voor Schiedammers en is een uithangbord voor gasten en toeristen. De PvdA Schiedam heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om dit mogelijk te maken.

Samen met Schiedammers en Schiedamse instellingen zijn er successen geboekt. Diverse historische panden zijn in oude staat hersteld met behulp van projecten als Werk aan de Winkel, het Wennekerpand heeft succes als cultuurtempel van Schiedam en beeldbepalende monumenten zijn in ere hersteld of herbouwd, zoals het Monopole en de Kameelmolen. Het krachtige beleid van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat er veel is geïnvesteerd in de binnenstad.

Het werk is echter nog niet af. Zo is de leegstand in de binnenstad nog steeds een probleem. De economische crisis en de mogelijkheid om via internet spullen te bestellen hebben duidelijk gemaakt dat het huidige aanbod aan winkelruimte te groot is. Om het authentieke karakter van winkelen in Schiedam te behouden wil de PvdA daarom dat de winkelfunctie meer wordt geconcentreerd en winkelstraten direct buiten de binnenstad af worden gestoten. Dit moet de Hoogstraat ten goede komen. Bovendien wil de PvdA dat de woonfunctie wordt uitgebreid, zodat het centrum levendiger wordt.

Om particulieren en bedrijven te stimuleren hun panden op te knappen, pleit de PvdA voor het doorzetten van de verstrekking van investeringssubsidies. De PvdA wil inzetten op een mix van kleinschalige winkels en grotere ketens. Door middel van investeringssubsidies en goede contacten met grootwinkelbedrijven kan dit worden gerealiseerd.

Ter versterking van het westelijk deel van de binnenstad moet er een grote publiekstrekker komen als een markthal, bij voorkeur in of in de buurt van de Korenbeurs. De Schiedamse binnenhavens worden verder benut en er wordt gekeken naar uitbreiding van aanmeervoorzieningen voor historische en pleziervaartuigen. Om mensen van buiten Schiedam te trekken moeten de entrees van Schiedam aantrekkelijker worden gemaakt. Het opgeknapte viaduct bij de ’s-Gravelandseweg is hier een goed voorbeeld van. Om van Schiedam een echte toeristische trekpleister te maken moet de herkenbaarheid van de Molenroute worden vergroot.

De PvdA wil een goed evenementenbeleid dat erop is gericht vaker evenementen in de binnenstad te organiseren als de Brandersfeesten. De PvdA wil dat het vergunningsbeleid soepeler wordt, zodat ondernemers meer vrijheid krijgen bij het organiseren van activiteiten. Overlast voor omwonenden dient hierbij echter wel binnen redelijke proporties te blijven. De gebruiksmogelijkheden van het  Stadserf moeten verder worden verruimd. Om de verbinding tussen het Stadserf en het parkje bij de ruïne Huis te Riviere te verbeteren, willen we een doorsteek vanaf het Stadserf realiseren. Ook is de PvdA voorstander van het vernieuwen van dit parkje.

Cameratoezicht dient alleen te worden ingezet als het nut daarvan is aangetoond en de kosten opwegen tegen de maatschappelijke baten.

Bioscoop op Schieveste komt er!

28-10-2014 om 21:51 uur

Dinsdag 28 oktober nam de raad van Schiedam het besluit om in te stemmen met de verkoop van de grond onder Schieveste fase 5 ter realisering van onder andere het nieuwe bioscoopcomplex.

Zorgen verkeersveiligheid Broersvest niet weg

06-08-2014 om 19:27 uur

De raadsvragen over de bestrating van de Broersvest zijn inmiddels door het college beantwoord, maar roepen voor de PvdA meer vragen op.

Raadsvragen bestrating Broersvest

28-07-2014 om 21:42 uur

De Pvda raadsleden Groeneweg en Van der Vliet stellen vragen over de herbestrating Broersvest .

Reactie PvdA op OV

13-05-2014 om 21:47 uur

Er dreigt verder te worden bezuinigd op het openbaar vervoer in Schiedam. De PvdA heeft alternatieven ontwikkeld.

Wijkbezoek PvdA aan Centrum

09-12-2013 om 22:31 uur

Het wijkbezoek van de PvdA aan Schiedam-Centrum op 14 december j.l. was druk bezocht. Wethouder Peter Groeneweg hield een inleiding over allerlei zaken die spelen in het centrumgebied en daarna vertelde Rob vd Gaag enthousiast over zijn plannen met Pop-Up TV.
De jongens van 'Tha New Generation'  verrasten de aanwezigen met hun enthousiaste verhaal.Remco, Driss, Ritchie en Marvin vertelden over hun Stichting die zich inzet voor jongeren vanuit het gebouw van het SOBO. Zij ontvingen uit handen van wethouder Mario Stam een PvdA-pluim voor hun mooie initiatief. Frans Klijzen schetste ondersteund door Belinda de nieuwe opzet van de bewonersorganisatie en de afsluitende presentatie werd verzorgd door Michel Wijnbergen en zijn collega Erwin. Deze maatschappelijk betrokken ondernemers uit Amsterdam zetten ook dit jaar weer een prachtig 'Winterland' neer.  Zij vertelden hoe ze in Schiedam terecht zijn gekomen,  en met hoeveel plezier ze hier bijvoorbeeld meewerken aan de actie 'Jarige Job'  van RTV Rijnmond en aan de oliebollenactie van Look-TV. Na de bijeenkomst werden er rozen uitgedeeld in het centrum en werden er door kinderen mooie kerststukjes gemaakt. De PvdA wil alle bezoekers van de dag bedanken voor hun bijdrage. Samen maken we Schiedam.

1