Oost

Oost is een vooroorlogse wijk met een hoge bevolkingsdichtheid. De wijk scoort laag in de ogen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doordat mensen ontevreden zijn verhuizen mensen sneller uit Oost, wat de sociale cohesie in de wijk niet bevordert en wat de binding die mensen met hun leefomgeving voelen aantast.

Er is in Oost een grote behoefte aan herstructurering van delen van buurten. De PvdA wil dat in samenspraak met bewoners, Woonplus, gemeente en maatschappelijke instellingen wordt gewerkt aan de verdere herstructurering van buurten, zoals het gebied dat omgeven wordt door de Hogenbanweg, Lorentzlaan, Celsiusstraat en Horvathweg (buurt 15). De PvdA wil dat de lanen in Oost worden heringericht.

De PvdA wil doorgaan met het aanpakken van enkele problemen die de leefomgeving in Oost minder prettig maken. Zo wil de PvdA dat er doorgegaan wordt met de aanpak van de problematiek rondom de huisvesting van Midden- en Oost-Europeanen door voortzetting van de  ‘MOE-landeraanpak’. Daarnaast wil de PvdA dat donkere plekken in de wijk beter worden verlicht. In samenspraak met bewoners moet op basis van de gehouden ‘buurtschouwen’ periodiek bekeken worden hoe en wanneer het aantal plekken waar bewoners zich onveilig voelen kan worden verminderd.

De PvdA wil dat de wijk hoog op de prioriteitenlijst blijft staan. De uitvoering van het wijkactieplan ‘Oost voor elkaar’ staat hierbij centraal. De PvdA ziet, naast problemen, ook kansen in Oost. De voorzieningen op het gebied van het openbaar vervoer zijn erg goed. Ook liggen er grote kansen in de ontwikkeling van Schieveste, van het centrum en van de havens aan de zuidkant van de wijk. De wijk kan van deze ontwikkelingen profiteren.

Bioscoop op Schieveste komt er!

28-10-2014 om 21:51 uur

Dinsdag 28 oktober nam de raad van Schiedam het besluit om in te stemmen met de verkoop van de grond onder Schieveste fase 5 ter realisering van onder andere het nieuwe bioscoopcomplex.

Reactie PvdA op OV

13-05-2014 om 21:47 uur

Er dreigt verder te worden bezuinigd op het openbaar vervoer in Schiedam. De PvdA heeft alternatieven ontwikkeld.

Stevige discussie in Oost

02-02-2014 om 20:53 uur

Op zaterdag 1 februari bezochten de PvdA-fractie en de kandidaat-raadsleden Schiedam –Oost. De bijeenkomst in het Wijkcentrum aan de Boerhaavelaan was druk bezocht.

Partij van de Arbeid Schiedam spreekt met Oost

29-01-2014 om 21:37 uur

De Partij van de Arbeid Schiedam gaat zaterdag 1 februari op bezoek in Schiedam Oost in Wijkcentrum Oost aan de Boerhaavelaan 79.

1