West

West is een wijk met twee gezichten. Aan de ene kant heeft de wijk een mooie uitstraling door fraaie gebieden als ten zuiden van de Burgemeester Knappertlaan en bij het Julianapark. Anderzijds is er aan de BK-laan, en ten noorden ervan, veel dichte bebouwing met weinig groen ertussen. De leefbaarheid in deze delen van de wijk staat onder druk door leegstand van panden.

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in particuliere woningverbetering. De PvdA wil dat dit beleid doorgezet wordt en dat mensen goed worden ondersteund bij het verbeteren van hun woning. De PvdA wil dat de komende jaren extra wordt ingezet op funderingsherstel en brandpreventie. Een groot probleem in West is de waterproblematiek in delen van de wijk. De PvdA wil dat er een duurzame oplossing voor dit probleem wordt gevonden.

Om de leefomgeving prettiger te maken, wil de PvdA dat pleinen beter geschikt worden gemaakt voor sport en spel. Ook steunt de PvdA de initiatieven van bewoners bij wijkcentrum De Erker.

Reactie PvdA op OV

13-05-2014 om 21:47 uur

Er dreigt verder te worden bezuinigd op het openbaar vervoer in Schiedam. De PvdA heeft alternatieven ontwikkeld.

Zaterdag wijkbezoek west

10-11-2013 om 12:21 uur

Op 16 november is de Partij van de Arbeid weer op bezoek in Schiedam West.Graag willen afdelingsbetuur en fractie met bewoners in gesprek, maar ook door hen geinformeerd worden over de voortgang van de activiteit(en) die zij met veel inzet voor de bewoners en dus voor Schiedam, ontplooien. Natuurlijk zijn belangstellende wijkbewoners welkom! 

U kunt ons op 16 november a.s. ontmoeten in wijkcentrum De Erker, Jan van Avennestraat 32, Schiedam.

 

9.15 uur inloop en koffie/thee
9.30 de opening door wethouder Mario Stam verder informatie van:                                 

             -  Henk ten Velde, bewonersondersteuner in West en
                de mogelijke ontwikkelingen voor 2014.
             -  Suzanne Durenkamp, omgeving Frans Halsplein, plein- en 
                buurtpreventie. 
             -  Bernard Bode van “het Dak Op”, de stand van zaken rond het
                Sportfondsenbad aan de Bgm. Knappertlaan
             -  Stichting de Erker, wat er nu vast staat en wat er nog te doen
                is voor 1 januari 2014, voor de pilot in uitvoering komt.

 10.30- 11.15 uur  bezoek in 2  verschillende groepen naar de omgeving van de Sint Luidinastraat (wateroverlast) en Fabriplein (huurwoning, onderhoud en woonomgeving), waarbij bewoners ons informeren over hun aanpak en hun ervaringen. Op dit tijdstip bent U ook welkom bij het ombudsteam van de PvdA, dat  in de Erker blijft om te luisteren naar vragen van bewoners overzorg en welzijn, wonen en werkgelegenheid. Advies hoe U zaken aan kunt pakken om tot een oplossing te komen is mogelijk. 

11.15-12.00 uur een “rondje koffie met….”verslag van de bezoeken aan de Sint Luidinastraat  en het Fabriplein  over de gemaakte afspraken. Tegen 12.00 uur sluiten we de bijeenkomst af, zodat U Sinterklaas en zijn Pieten  in de stad kunt verwelkomen.  

1